אופציית call-גידור או ספקולציה? 27.08.12

מהי אופציית call?

זהו ני”ע המקנה למחזיק בו זכות לקנות נכס פיננסי (מניה לצורך הפשטות) במחיר מימוש מוגדר מראש עד לתאריך מסוים.

בד”כ רואים רוב המשקיעים בשוק האופציות שוק מסוכן החשוף לתנודות חדות שיכול להניב רווחים מהירים או לחילופין למחוק לחלוטין את כספם.
הסיבה לכך נעוצה בעובדה שרובם המכריע של המשקיעים ממנפים את השקעתם באמצעות שוק זה ואינם מכירים את ההיבט הסולידי הטמון בו.
איני שולל כלל ביצוע אסטרטגיות ממונפות, אך לאילו נדרשים ידע וניסיון, מי שלא מכיר היטב את התחום, מהמר על כספו ובסופו של דבר, כמו בקזינו, יפסיד את כל כספו.

במאמר זה אדגים את הצד הסולידי של האופציה: ” גידור קלאסי מלא ” (hedge).

הגידור מתאים בעיקר לאופציות בסטיות תקן נמוכות,.באמצעות רכישת אופציה + מזומן.

נניח שאתם מאמינים שעתה זהו הזמן הנכון להשקיע במניות בנקים בארה”ב, עקב מחירן הנמוך והשיפור העתידי בכלכלה לאחר השפל הממושך (אני אישית איני מאמין בכך, אך על זאת נדבר בקורס). אי לכך החלטתם לרכוש 1000 תעודות סל על מניות הבנקים והפיננסים –XLF. מחיר התעודה היום ה- 27.08.12 עומד על 15.13$. לפיכך, עליכם להשקיע סכום של 15,130$.

מכיוון שבשיאה עמד מחיר התעודה על מעל 38$ הרי שאתם מעריכים שבעוד כשנה וחמישה חודשים (ינואר 2014) התעודה תכפיל את מחירה למחיר של 30$.אם כך הרווח שלכם יעמוד על 14,870$=30,000-15,130. רווח נאה לכל הדעות, אך בסיכון שאתם עלולים לאבד חלק נכבד מכספכם במידה וטעיתם (או אם השוק טעה!).

לחלופין, ניתן לרכוש לדוגמא: 1000 אופציות call(15) לינואר 2014 . אופציה זו מקנה לי את הזכות לרכוש את התעודה במחיר של 15$ עד לינואר 2014. מובן שאממש זכות זו רק אם מחיר התעודה יהיה מעל 15$. אם מחיר התעודה יהיה נמוך מ- 15$ אניח לאופציה לפקוע ואפסיד רק את סכום ההשקעה באופציה.

(call (15 לינואר 2014 נסחרת כיום במחיר 1.75$ לאופציה (נכון ל- 27.08.12). כלומר: עלינו להשקיע סה”כ 1,750$ באופציות לעומת 15,130$ שייעדנו להשקעה בתעודה. (אני מתעלם כרגע מההסבר הטכני שכל אופציה היא על 100 מניות). את יתרת הסכום בסך 13,380$15,130-1750= נשקיע בפיקדון שקלי או אג”ח סולידי (במידה ואין אנו רוצים להיות חשופים לדולר, הרחבה בשיעור).

דוגמא: בהשקעה באג”ח פועלים, לאומי או איגוד בדירוג AA או AA+ שפדיונן בסביבות ינואר 2013 ניתן לקבל תשואה שנתית של כ – 3% או מצטברת של כ – 4.5% לתקופה.(מי שלא רוצה כלל סיכון, ניתן לקבל 2.15% לשנה בשחר, כלומר תשואה מצטברת לתקופה, של 3.15% בדירוג AAA). אי לכך על 13,380$ במונחים שקליים נקבל ריבית של כ – 600$. בסה”כ בתום התקופה יצטבר בפיקדון (אג”ח) סכום של 13,980$= 13,380+600.

עתה, אם מחיר התעודה נפל, האופציות שרכשנו יפקעו ללא תמורה, אך ההפסד המקסימאלי יהיה 1,150$=15,130-13,980 .או: 7.6%=1,150/15,130 לאורך התקופה.

הסבר: 15,130$ הוא סכום ההשקעה בתיק, הכולל את האופציות + ההשקעה באג”ח סולידי. אם מחיר התעודה ירד מתחת ל-15$, האופציות פוקעות ללא תמורה, ואנו נותרנו עם סכום של 13,9803$ כולל הריבית שנצברה.
כל זאת לעומת המשקיע בתעודה שבוודאי יכול להפסיד משמעותית יותר.

שימו לב: ההפסד שלנו מוגבל ל – 7.6% גם אם מחיר התעודה קורס ב-30%, 60%, או 90% !!!

מה יקרה במידה ומחיר התעודה יעלה?

אם מחיר התעודה אכן יהיה בינואר 2014 30$ הרי ששווי כל אופציה יהיה 15$= 30-15 (מחיר האופ’ בשוק יהיה ההפרש בין המחיר שניתן לרכוש דרכה את התעודה לבין מחיר התעודה בשוק), ושווי כל האופציות יהיה 15,000$. בניכוי השקעה של 1,750$ באופציות הרי שהרווח בגינן מסתכם ב- 13,250$.
בנוסף, נתקבלה ריבית של 600$ (שמחזיק התעודה אינו מקבל), ולכן הרווח הכולל הוא 13,850$ למחזיק באסטרטגיה זו.

להזכירכם המחזיק בתעודה הרוויח 14,870$ אך ברמת סיכון משמעותית יותר גבוהה.
כלומר: תמורת ויתור על חלק קטן יחסית מהרווח המשקיע מקטין משמעותית את סיכון ההחזקה בתעודה.

יתרונות נוספים בצורת החזקה זו:

• אפשרות ניצול הזדמנויות בשווקים- במידה וישנה נפילה בשווקים, מכיוון שבידי המשקיע עדיין נמצאת רוב יתרת המזומנים שיעד להשקעה, הרי ניתן לרכוש את התעודה (שוב, באמצעות האופציות) במחיר יותר זול.
• שמירת רווחים שנצברו-שמירה על רווחים שנצברו תוך כדי גלגול הפוזיציות.

הקורס שאני מעביר, מטרתו להקנות לכם את הידע הדרוש על מנת שתוכלו להשתמש בו באופן מעשי לצורך פעילות בשוק בצורה זהירה, שקולה שמאפשרת למשקיע להרוויח לאורך זמן ולהגביל את השקעתו ואת מידת החשיפה שלו לשוק.

מקווה לראותכם בקורס הקרוב.

חיים שיבי