אורכית אג”ח א’, מה יש בהסדר? 20/07/2012

הסדר חוב מעניין שאושר לאחרונה, הוא של חברת אורכית מול מחזיקי האג”ח שלה (אג”ח להמרה א’+ב’).
חברת אורכית היא חברה דואלית המפתחת ציוד תקשורת להעברת נתונים בפס רחב.

ההסדר המעניין הוא מול מחזיקי אג”ח א’.

נכון למועד השלמת ההסדר קיימות בשוק כמעט 107 מליון ע.נ. אג”ח להמרה סדרה א’ העומדים לפירעון בתשלום אחד ביום 29 במרץ 2017. האג”ח צמודות למדד המחירים לצרכן (בגין מדד פברואר 2007) ונושאות ריבית של 6% לשנה המשולמת אחת לחצי שנה (ריבית של3% כל חצי שנה, בסוף מרץ ובסוף ספטמבר). ערכן המתואם נכון להיום – 120.8. לאג”ח אין בטחונות / שעבודים.

האג”ח ניתנות להמרה למניות החברה , אך לא אתייחס לעניין זה,אלה לנושא הפדיון.

בהתאם לתשקיף החברה, האג”ח ניתנות לפדיון מוקדם, לפי בחירת המחזיק, ביום 14 למרץ 2012.
26 מליון ע.נ. מוחזקים ע”י חברות בשליטת החברה ולכן סך החוב החיצוני בגין אג”ח אלה מסתכם ב-81 מליון ע.נ. שהם כ- 103 מליון ש”ח בערך מתואם.

מכיוון שבקופת החברה היו בתחילת השנה כ-90 מליון ש”ח ,הרי שפדיון מוקדם היה מותיר את החברה ללא מזומנים ואף מכניס אותה לגרעון תזרימי.

אי לכך, לאחר מריבות, איומים וכו’ גובש הסדר הכולל גם את סדרה ב’.

ההסדר המעניין יותר הוא של סדרה א’ (לגבי סדרה ב’ נדון בכנס).

ראשית, לתקופה קצרה, ניתן להמיר את שתי סדרות האג”ח למניות במחיר נמוך מאד. כל המרה כזו תפחית כמובן את חוב החברה לבעלי האג”ח ותגדיל את הונה העצמי (שכרגע הוא שלילי).

למחזיקי האג”ח המעוניינים בפדיון מוקדם יוחזר החוב בארבעה תשלומים לפי הפירוט הבא (בכל מועד יש לבקש פדיון מוקדם בנפרד):

1) ביום 20.08.12 פדיון סכום כספי של כ – 36 מליון ש”ח.
2) ביום 02.10.12 פדיון סכום כספי של כ – 10 מליון ש”ח.
3) ביום 29.03.13 פדיון סכום כספי של כ – 5 מליון ש”ח.
4) ביום 01.07.14 פדיון יתרת החוב המבוקש.

הערות:

כל מי שלא יבקש להמיר או לפדות את החוב בפדיון מוקדם, יתבצע פדיון לפי התאריך המקורי, דהיינו ב – 29 במרץ 2017.

כל המבקש פדיון מוקדם לא יקבל את הריבית הנצברת האחרונה על החלק היחסי של הפדיון.

אז מה מקבלים בפועל?

בהנחה שכל המחזיקים מבקשים לפדות את כל האג”ח שברשותם ואיש מהמחזיקים לא יבקש להמיר את האג”ח למניות ובהתעלם מתשלומי הריבית, הרי שכל מחזיק אג”ח יקבל בנקודות את התשלום הבא:

1) ביום 20.08.12 פדיון של כ – 36/81= 44.5 נקודות.
2) ביום 02.10.12 פדיון של כ – 10/81= 12.5 נקודות.
3) ביום 29.03.13 פדיון של כ – 5/81 = 6 נקודות.
4) ביום 01.07.14 פדיון יתרת החוב המבוקש המתואם – 58 נקודות (יתרה מ-121).

שימו לב שתוך חודש וחצי מוחזר לבעלי האג”ח חוב של כ-57 אגורות, כאשר במרץ 2012, כבר העבירה החברה לנאמן כשעבוד תיק ני”ע בשווי הפדיון הראשון עפ”י ערכו ההוגן בסוף מרץ.

עד מרץ 2013 ישולמו עוד 6 אגורות ובסה”כ 63 אגורות, בהתעלם מתשלומי הריבית.

המעניין הוא שעם פרסומו הסופי של ההסדר המשיך האג”ח להיסחר במחיר של 61 אגורות במשך כ – 10 ימים ואף במחזורים גדולים. לדוגמא, ב-15 ביולי עברו ידיים מעל מליון ש”ח ע.נ. אג”ח במחיר של 61 אגורות.
כיום, האג”ח נסחר ב-69 אגורות, מה שמשקף החזר של כ- 91% מההשקעה עד מרץ 2013 (כ- 83% תוך חודש וחצי), ואז נותרים עם השקעה של 69-63=6 אגורות שערכה המתואם 58 אגורות. זהו גם הסיכון המכסימאלי בהנחה של תשלום בפועל עד מרץ ואי תשלום כלל בפדיון הסופי.

שימו לב! שאם יומרו חלק מהאג”ח, או אם חלק מהמחזיקים לא יבקשו פדיון מוקדם מסיבה כלשהיא, אזי הסכומים האמורים יחולקו על כמות קטנה יותר של אג”ח, כלומר תתקבלנה יותר אגורות לע.נ. אחד.
לדוגמא, אם יומרו 11 מליון ע.נ. למניות (או לחלופין לא יבקשו עבורן פדיון מוקדם), כל הסכומים יחולקו על 70 מליון ע.נ. ונקבל את התוצאה הבאה:

1) ביום 20.08.12 פדיון של כ – 36/70= 51 נקודות.
2) ביום 02.10.12 פדיון של כ – 10/70= 14 נקודות.
3) ביום 29.03.13 פדיון של כ – 5/70 = 7 נקודות.
4) ביום 01.07.14 פדיון יתרת החוב המבוקש המתואם – 49 נקודות (יתרה מ-121).

בדוגמא זו, תוך חודש וחצי מוחזר לבעלי האג”ח חוב של כ-65 אגורות, עד מרץ 2013 ישולמו עוד 7 אגורות ובסה”כ 72 אגורות, (בהתעלם מתשלומי הריבית). סכום שמחזיר את רוב ההשקעה תוך חודש וחצי (94%) ויותר מסכום ההשקעה עד מרץ 2013. כך שבדוגמא זו הפדיון של 2014 הוא הבונוס המהותי בעסקה.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני”ע המוזכרים בו ו/או ני”ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.

תגובות

  1. אתה צודק בנוגע לכמות המופחתת אך אני ביצעתי את החישוב יחסית להשקעה הראשונית בלבד. כמה אגורות אני מקבל חזרה על המחיר הראשוני ששילמתי. החישוב שבצעת נכון לגבי מי שרוצה לבדוק כדאיות רכישה לאחר כל פדיון.

  2. לגבי החישוב של החזר בפדיון :
    בפעם הראשונה זה 36/81 כולל ריבית על כל הסדרה ועל חשבון פארי כלומר 36/121 ראה הודעת החברה.
    בפעם השנייה כבר לא נשאר 81 ע.נ כי נפדו כבר 36/121 כ 30אחוז מהיחידות ולכן החישוב צריך להיות 10/56.9 .
    וכך הלאה לגבי הפדיון השלישי.
    תקן אותי אם אני טועה