אידיבי פתוח – הנפקת אג”ח י”ד 23.07.17

שבוע טוב לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה”ס ללימודי שוק ההון.

היום מתקיימת הנפקת אג”ח י”ד.

בשלב המכרז המוסדי המקדים שנערך ביום ה, התקבלו ביקושים בהיקף כולל של 1.25 מיליארד שקל. הריבית המקסימאלית  שנקבעה למכרז הציבורי היום היא 5% לעומת 6.8% שהוצעה כמקסימום במכרז המוסדי.

להלן תמצית פרטי ההנפקה:

  1. עד 642.1 מיליון ש”ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יד’) של החברה  המוצעות לציבור בתמורה לערכן הנקוב (100), נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור שיקבע במכרז שתערוך החברה על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה יד’). שיעור הריבית על- פיו תוצענה אגרות החוב (סדרה יד’) לא יעלה על 5% לשנה . אגרות החוב  (קרן וריבית) אינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו.
  2. קרן אגרות החוב (סדרה יד’) תעמוד לפירעון (קרן) בתשלום אחד בתאריך 30 בדצמבר 2022.
  3. הריבית בגין אגרות החוב (סדרה יד’) תשולם ב- 4 תשלומים רבעוניים בכל שנה, ביום ה- 30 של כל אחד מהחודשים מרס, יוני, ספטמבר ודצמבר של כל אחת מהשנים 2017  עד 2022   (כולל), בעד התקופה של שלושה חודשים שהסתיימה במועד התשלום. תשלום הריבית האחרון ישולם ביום 30 בדצמבר 2022 יחד עם פדיון הקרן.
  4. הסדרה תובטח בשעבוד ראשון על מניות חברת דיסקונט השקעות (דסק”ש), שבבעלות אי.די.בי. היחס בין ערך המניות המשועבדות לערך החוב יעמוד על 133% (שווי הביטחונות גבוה ב-33% מהיקף החוב).
  5. ההצעה לציבור היא של 642,106 יחידות כשבכל יחידה 1000 ש”ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה יד) במחיר 1000 ש”ח ליחידה. המכרז כאמור על גובה הריבית השנתית.
  6. המח”מ של האג”ח כ-4.8 שנים והריבית המקסימאלית 5%.  

 

בהצלחה והמשך שבוע טוב.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני”ע המוזכרים בו ו/או ני”ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.