אלביט הדמיה-תוצאות ההסדר. סקיילקס-העברת בטוחות. 30.03.14.

שבוע טוב לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.

בכנס שנערך ביום 27.03.14 דנו בהתפתחויות האחרונות בשווקי ההון בעולם, בשווי סופי של הסדר אלביט הדמיה, בבעיות של הסדר אידיבי החזקות, בהסדר החדש המוצע ע"י הנהלת הפטרוכימיים ושוויו לבעלי האג"ח, בהתפתחויות האחרונות בסקיילקס ועוד. כמובן נגענו בנושאים נוספים כגון ני"ע ערך ספציפיים להשקעה,כיצד להיערך ואולי להרוויח מעליית תשואות עתידית, תשובות לשאלות הקהל וכדומה.

ראשית, חברת סקיילקס פרסמה היום על השלמת החלפת הבטוחות כפי שדנו בכנס. בין היתר הושלמו הבטוחות לאג"ח ו' כך שהן מהוות 120% משווי ההתחייבות בסדרה זו. להזכירכם, הבטוחות הן מניות פרטנר וכוללות מנגנון התחיבות להתאמת הבטוחות ל-120% במידה ושווי המניות ישתנה.

בסקירה זו ננתח את שווי ההסדר באלביט הדמיה (לגבי הסדר פטרוכימיים אשתדל לפרט בימים הקרובים).

להזכירכם, במסגרת ההסדר מקבלים נושי החברה, ובעיקר בעלי האג"ח להם חייבת החברה כ-2.5 מיליארד שקל,95% ממניות החברה ושתי סדרות אג"ח בשווי מתואם של 570 מליון שקל: 400 מליון ע.נ. אג"ח סדרה ח' ל- 6 שנים, צמודה,המשלמת ריבית שנתית של 6% (3% כל חצי שנה), הנושאת שעבוד שוטף על נכסי החברה וכן 170 מליון ע.נ. אג"ח סדרה ט' ל- 8 שנים, צמודה,המשלמת ריבית שנתית של 6% הנצברת ומשולמת בפדיון, הנושאת שעבוד שוטף על נכסי החברה.

לצפיה מלאה בפרטי ההסדר ראו במאמר מדוע אלביט הדמיה צריכה להתרסק ב-80% ומה שווי האג"ח בהסדר? 30.07.13.

ראשית, יש לציין שאכן מאז פרסום המאמר המניה קרסה בכ-87% כפי שחזיתי אז עם פרסום ההסדר.

לטובת הנושים שיחקו שני פרמטרים שגרמו לעליית מחירי ני"ע שהתקבלו בהסדר:

1. ירידת תשואות חדה במגזר האג"ח הקונצרני שהביאה לירידת התשואות בסדרות האג"ח מסדרות ח' ו-ט' שהתקבלו בהסדר (ומכאן לעליית מחירן בשוק).

2. ההודעה כי חברת נוברטיס תרכוש את "גמידה סל" אשר "אלביט מדיקל" מחזיקה בשליש ממניותיה לפי שווי של עד 600 מליון שקל. הודעה זו הקפיצה את מחיר המניה החבוטה של חברת "אלביט הדמיה" המחזיקה ב"אלביט מדיקל" (86%) ואת מחירי האג"ח שלה מעבר לירידת התשואות באפיק הקונצרני.

כיום נסחרת המניה במחיר של 79 אגורות, אג"ח ח' במחיר של 94 אגורות (המשקף תשואה ריאלית של 8.3% במח"ם של 3.7 שנים) ואג"ח ט' במחיר של 78.9 אגורות (המשקף תשואה ריאלית של 11% במח"ם של 5.7 שנים). באתר "מאיה" ניתן לראות כמה ע.נ. מני"ע החדשים מקבל כל מחזיק ב-1 ע.נ. של אחת הסדרות הישנות:

 

סדרת אג"ח

כמות מניות ל-1 ע.נ.

כמות סדרה ח' ל-1 ע.נ.

כמות סדרה ט' ל-1 ע.נ.

סך השווי באג' להיום

א

0.25

0.22

0.11

49.0

ב

0.15

0.13

0.06

28.8

ג

0.24

0.21

0.10

46.6

ד

0.25

0.22

0.11

49.1

ה

0.24

0.21

0.10

46.6

ו

0.24

0.21

0.10

46.6

ז

0.22

0.20

0.10

44.1

1

0.21

0.18

0.09

40.6

 

 

הפרשי המחיר נובעים בעיקר מסוג ההצמדה והפרשי ההצמדה של סדרות האג"ח השונות.

כך לדוגמה מחזיקי אג"ח ב' הצמודה לדולר שירד חדות מקבלים נכון להיום 28.8 אגורות ואילו בעלי אג"ח 1 (להמרה) שאינה צמודה מקבלים 40.6 אגורות.

חישוב היקף ה"תספורת"  הוא על פי שווי החוב המתואם ולכן הוא משקף תספורת של כ-60% על ערך החוב.

המשך שבוע טוב.

חיים שיבי.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.