דסק”ש- שווי נכסי והאג”ח מעודכן ל- 03.08.15

שבוע טוב לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה”ס ללימודי שוק ההון.

בהמשך לפרסום המאמר הקודם ולקראת פרסום המאמר על שוויה הנכסי המעודכן של קבוצת אידיבי וסדרות האג”ח שלהן, להלן עדכון להיום של שוויה הנכסי של חברת דסק”ש ולאג”ח הסחירות שלה. בסקירה הבאה אסקור את שוויה הנכסי של חברת אידיבי פיתוח והאג”ח הסחירות שלה. עדכון זה נדרש עקב שינוי חד במחיר אחזקותיה הסחירות של דסק”ש ובמיוחד בחברת סלקום ששוויה עלה בכ- 60% מאז הסקירה הקודמת.

מירב אחזקותיה של דסק”ש הן סחירות ולכן די קל לחשב את שוויה הנכסי בכל רגע נתון. להלן ריכוז אחזקותיה של דסק”ש ושווי שוק שלהן:

שם חברה

תיאור תמציתי

    % אחזקה

שווי שוק

(מיליוני ש”ח)

שווי % אחזקה

  (מיליוני ש”ח)

נכסים ובניין

החברה עוסקת בבניה ובפיתוח של שכונת מגורים ובניני מסחר למכירה, בניה והשכרה של מבני תעשיה משרדים ומסחר, בהשקעות בענף ההדרים, שולטת ב”גב-ים” ישפרו” ו”מהדרין.

76.45

1898

1451

שופרסל

החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות “שופר-סל” ועוסקת בנדל”ן מניב.

50.7

2198

1114

סלקום

החברה מפעילה רשת טלפונים סלולרית ומספקת ע”י “נטוויז’ן” שירותי אינטרנט וטלפוניה.

45.2

2339

1056

אלרון

החברה הינה חברת אחזקות בתחומי מכשור רפואי.

50.3

525

264

סך הכל

שווי שוק אחזקות סחירות (לא לפי שווי בספרים).

3885

בנוסף, קימות בחברה עוד אחזקות לא סחירות (אפסילון בית השקעות, אדמה, קרנות השקעה ועוד) בשווי כולל של כ-280 מיליון ש”ח. אי לכך שווי אחזקות החברה להיום כ- 4.165 מיליארד ש”ח. שווי זה אינו כולל פרמיית שליטה, או לחלופין הפחתת ערך עקב מימוש מהיר.

סך ההתחייבויות נטו של החברה ( לאחר התחשבות בכמיליארד ש”ח מזומנים הנמצאים בקופה ואמורים לשמש את החברה לתשלומים של כשנה מהיום) כ-3.7 מיליארד ש”ח.

אי לכך שוויה הנכסי הנקי של דסק”ש הוא חיובי בשיעור של כ-470 מיליון ש”ח.

שווי זה עשוי להשתנות עקב שינויים בשווי שוק האחזקות.

ניתן לראות שתוך חודש עלה שוויה הנכסי ב-665 מיליון ש”ח והפך משווי שלילי של 200

מיליון ש”ח לחיובי בסך 470 מיליון ש”ח.

בנוסף, לפני כחודש פרסם אלשטיין הצעה להנפקת זכויות בשווי מצטבר של עד 500 מיליון ש”ח. הבעיה בהצעה שכולה מתבססת על הנפקת כתבי אופציה שמימושן אינו וודאי. בהצעה מתחייב אלשטיין להזרמה לדסק”ש  (דרך אידיבי פיתוח) סכום של לפחות 92.5 מיליון ש”ח עד סוף השנה. לאחר הזרמה זו שוויה הנכסי של דסק”ש יעמוד על  כ-760 מיליון ש”ח, המהווה שיפור מהותי לנושי החברה לעומת החודש הקודם.

הבעיה הגדולה בתזרים המזומנים של דסק”ש מתחילה, כפי שהרחבנו בכנס (ולא ארחיב כאן), לקראת סוף שנת 2016.

נכון להיום, לחברה 5  סדרות אג”ח.

להלן טבלה מעודכנת המשקפת את תנאי הסדרות השונות (שימו לב שמחירן עלה חדות מאז המאמר הקודם לפני חודש):

שם סידרה

    ע.נ.

אלפים

סוג הצמדה

ריבית נקובה

מחיר אג”ח

ערך מתואם

תשואה לפדיון

מח”מ

פדיון קרוב

% פדיון

פדיון אחרון

מחיר שוק/

ערך מתואם

ד’

127,769

מדד

5.0

127

124.8

3.4

0.7

18.04.16

100

18.04.16

1.018

ו’

2,801,910

מדד

4.95

94.4

123.3

10.7

5

31.12.17

11.11

31.12.25

0.77

ז’

15,670

שקלי

6.35

102.5

103.2

7.8

0.9

31.12.15

50

31.12.16

0.99

ח’

127,706

מדד

4.45

107

120

10.2

2.2

28.06.16

25

28.06.19

0.89

ט’

666,897

שקלי

6.7

98.2

103.3

10.9

1.4

08.01.16

22.22

08.01.18

0.95

כאמור, עקב העלייה החדה בשוויה הנכסי של דסק”ש בחודש האחרון, עלו מחירי האג”ח והתשואות לפדיון ירדו. עדיין, ניתן לראות מהטבלה שככל שהמח”מ ארוך יותר, כך האג”ח בשוק נסחרות בדיסקאונט גבוה יותר, מה שמגלם כבר עתה תספורת גבוהה יותר במקרה פירוק. ככל שהפדיון רחוק יותר לכוון סוף 2016 ומעלה, השוק חושש שהמזומן בקופה ייגמר ואי הזרמת כספים נוספים לחברה, שכאמור כרגע אינם מובטחים עלולים להכניס את החברה לבעיית נזילות. בעיקר אמורים הדברים לגבי סידרה ו’ הכבדה ששווי החוב כלפיה כיום כמעט 3.5 מיליארד ש”ח (כולל תשלומי ריבית- כ-4.5 מיליארד ש”ח) ומגלמת תספורת של כ-23%.

מנגד, סדרה ד’ הקצרה נפדית סופית באמצע אפריל הקרוב בסכומים נמוכים יחסית והשוק משוכנע שהסיכוי לפדיון מלא גבוה.

בכנס, פירטנו לגבי כל סדרה וסדרה. אני מקווה שתמצית זו של הדברים שנאמרו רעננה את זיכרונכם.

 המשך שבוע טוב.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני”ע המוזכרים בו ו/או ני”ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.