דסק”ש- שווי נכסי לאחר עסקת אדמה – 09.08.16

שלום לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.

בהמשך לכנס להלן שווי מעודכן של חברת דסק"ש לפני ואחרי עסקת אדמה ( במידה ותמומש).

מירב אחזקותיה של דסק"ש הן סחירות ולכן די קל לחשב את שוויה הנכסי בכל רגע נתון. להלן ריכוז אחזקותיה של דסק"ש ושווי שוק שלהן:

שם חברה

תיאור תמציתי

 

    % אחזקה

שווי שוק

(מיליוני ש"ח)

שווי % אחזקה

  (מיליוני ש"ח)

 

 

נכסים ובניין

החברה עוסקת בבניה ובפיתוח של שכונת מגורים ובניני מסחר למכירה, בניה והשכרה של מבני תעשיה משרדים ומסחר, בהשקעות בענף ההדרים, שולטת ב"גב-ים" ישפרו" ו"מהדרין".

76.5

1921

1470

שופרסל

החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות "שופר-סל" ועוסקת בנדל"ן מניב.

52.95

2921

1549

סלקום

החברה מפעילה רשת טלפונים סלולרית ומספקת ע"י "נטוויז'ן" שירותי אינטרנט וטלפוניה.

41.8

2658

1111

אלרון

החברה הינה חברת אחזקות בתחומי מכשור רפואי.

50.3

522

263

סך הכל

שווי שוק אחזקות סחירות (לא לפי שווי בספרים).

   

4393

 

יש לציין שלאחר הדו"ח מכרה דסק"ש מניות נכסים ובניין בסך של כ-215 מיליון ₪ וירדה לאחזקה של 64.44% בחברה. נתון זה אינו משנה את שוויה הנכסי אך מגדיל את יתרת המזומנים בקופה.

כמו-כן מומש מס' קטן של אופציות למניות – גם מכך התעלמתי.

בנוסף, קימות בחברה עוד אחזקות לא סחירות (אפסילון בית השקעות, אדמה, קרנות השקעה ועוד) בשווי כולל של כ-280 מיליון ש"ח. אי לכך שווי אחזקות החברה להיום כ- 4.67 מיליארד ש"ח. שווי זה אינו כולל פרמיית שליטה, או לחלופין הפחתת ערך עקב מימוש מהיר.

לפי דו"ח הדירקטוריון , נכון ל-31.03.16 סך ההתחייבויות הפיננסיות של דסק"ש מסתכמות ב-4.35 מיליארד ₪ ובניכוי אמצעים נזילים של החברה בסך כ-680 מיליון ₪ מסתכמות סך ההתחייבויות נטו של החברה בכ-3.67 מיליארד ש"ח.

אי לכך שוויה הנכסי הנקי של דסק"ש הוא חיובי בשיעור של כ-1 מיליארד ש"ח.

שווי זה עשוי להשתנות עקב שינויים בשווי שוק האחזקות.

כל זאת, לפני דווח על עסקת אדמה. לפי הדיווח האחרון מ-23.7.16 חברת כימצ'ינה תרכוש את כל אחזקותיה של כור (בבעלות מלאה של דסק"ש) באדמה בתמורה אשר מורכבת ממחיקת כל ההתחייבויות ההדדיות ביניהן (ההלוואה שניתנה לכור תמורת אחזקת אדמה) + 230 מיליון דולר.

בשורה התחתונה ביצוע העסקה (אם תתממש) יזרים לכור קרוב ל-900 מיליון ₪ ויגדיל את הונה העצמי בסכום דומה. במקרה זה, במימוש העסקה, יוכפל שוויה הנכסי הנקי של דסק"ש לכ- 1.9 מיליארד ₪.

עדיין, מחיר המניה לא יכפיל עצמו מכיוון שלדסק"ש 3 סדרות של כתבי אופציה, שכבר היום נמצאות עמוק בתוך הכסף ומימושן עם ביצוע העסקה כמעט וודאי.

סך הכל מצויים במחזור כ-52 מיליון כתבי אופציה שמימושן יזרים לחברה לפחות 370 מיליון ₪

(וייתכן כי יותר, כפי שהוסבר בכנס).

מימוש זה יביא את  שוויה הנכסי של דסק"ש לשווי של כ-2.27  מיליארד ₪.

במקביל, יגדל מספר המניות בחברה מכ-101 מיליון מניות לכ- 153 מיליון מניות.

שווי זה משקף שווי נכסי נקי  של 1484 למניה.

מכיוון שנהוג שחברת אחזקות נסחרת בדיסקאונט, ומכיוון שיש חשש לאי ביצוע העסקה, הרי שמחיר המניה כיום- 1076, המשקף  דיסקאונט של 27.5% על מחיר זה, משקף להערכתי נכון את תמחור המניה.

נכון להיום, לחברה 5  סדרות אג"ח. 

להלן טבלה מעודכנת המשקפת את תנאי הסדרות השונות (שימו לב שמחירן עלה חדות מאז המאמר הקודם):

שם סידרה

    ע.נ.

אלפים

סוג הצמדה

ריבית נקובה

מחיר אג"ח

ערך מתואם

תשואה לפדיון

מח"מ

פדיון קרוב

% פדיון

פדיון אחרון

מחיר שוק/

ערך מתואם

ו'

3,104,594

מדד

4.95

117.8

123.2

6

4.5

31.12.17

11.11

31.12.25

0.96

ז'

7,835

שקלי

6.35

105.5

103.8

2

0.4

01.01.17

100

01.01.17

1.02

ח'

93,529

מדד

4.45

121.5

119.9

3.8

1.8

28.06.17

33.3

28.06.19

1.01

ט'

518,697

שקלי

6.7

107.1

103.9

2.9

0.8

08.01.17

57.1

08.01.18

1.03

 

במאמר הקודם תשואות אג"ח אלה היו דו- ספרתיות ונסחרו עמוק מתחת לערכן המתואם. עקב השיפור במצבה של דסק"ש , בשווי אחזקותיה ובשיפור הנזילות ובוודאי עם ההודעה על עסקת אדמה, זינקו מחירי האג"ח וכל הסדרות הקצרות נסחרות אף מעל ערכן המתואם. רק סדרה ו' הארוכה נסחרת מעט מתחת לערכה המתואם ובתשואה גבוהה יחסית של 6% (בסדרה זו בוצעה הרחבה בתחילת החודש בהיקף של 303 מיליון ע"נ).

בכנס, פירטנו לגבי הסדרות. אני מקווה שתמצית זו של הדברים שנאמרו רעננה את זיכרונכם.

 המשך שבוע טוב.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.