ההסדר המוצע ב”פטרוכימיים” – סקירה מיידית 22.06.15

שבוע טוב לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.

עקב פניותיכם הרבות להלן סקירה מתומצתת לגבי ההסדר בחברת ה"פטרוכימיים" אשר צריכים להחליט עד למחר, יום ג', 22.06.15.

לא אפרט כאן שוב את תנאי ההסדר ושווי  הביטחונות. למעוניינים בפירוט זה להלן קישורים למאמרים המפורטים הבאים (שימו לב שמחיר מניית בזן כיום כ-135 אגורות לעומת 97 במאמר ולכן יש לערוך התאמות שווי שכבר בא לידי ביטוי במחירי האג"ח. אין זה משנה את המהות) :

לקריאת המאמר פטרוכימיים אג"ח ה' ו-ו': אופציה על מניות בזן לחץ כאן.  

לקריאת המאמר פטרוכימיים: אג"ח מול שווי בטחונות לחץ כאן. לתקציר המאמר בסרטון וידיאו לחץ כאן.

בקצרה רק אזכיר שלבעלי האג"ח שתי חלופות:

החלופה הראשונה,חלופת היציאה, מדמה את פירוק החברה ללא פירוק ממשי שלה, כך שכל בעל אג"ח יקבל את חלקו בנכסי החברה, בעיקר מניות בזן,כאילו החברה פורקה, אך ללא עלויות הפירוק.

החלופה השנייה,חלופת הדחייה, היא להישאר כמחזיק אג"ח בחברה תוך דחיית מועדי הפירעון ל-2017 ו-2020. זו חלופת המחדל- מי שלא ימסור הודעת בחירה בין החלופות ייחשב כאילו בחר בחלופת הדחייה.

יש לציין שבמסגרת ההסדר יאוחדו שלוש הסדרות הלא מובטחות (א' הלא סחירה, ה' ו-ו')לסידרה אחת סחירה- אג"ח 1 בערך של כ-640 מליון ע"נ ונושאת ריבית לא צמודה של 6.3%. הסדרה תחל  להיסחר ב-30.06.

באופן עקרוני, נכון להיום תקנה אופציית היציאה כ-22% מהחוב לסדרות הלא מובטחות (א', ה' ו-ו'),  

כ-56% בסדרות המובטחות חלקית (ב' ו-ג') וכ-93%  באג"ח ד' בעלת השעבודים הטובים.

ערכים אלו כמעט זהים לשווי הדחייה היום עקב הסתמכות עיקרית על שווי שוק זהה של מניות בזן.

אך לאלה המאמינים בעליית שווי מנית בזן נראה שעדיפה אופציית הדחייה (למעט אג"ח ד' שמקבלת שווי חוב גבוה כבר היום) מכיוון שעליית מניית בזן תביא לעודפים של שווי מניות בזן על ההתחייבויות לפועלים ובראשית ולמחזיקי אג"ח ד' שיישארו בחלופת הדחייה וכך יועברו הפרשים אלה לנושים הבלתי מובטחים ולעליית ערך השקעתם מעבר לעליית מניית בזן. שוב, פירוט בנושא במאמר פטרוכימיים אג"ח ה' ו-ו': אופציה על מניות בזן. בכל מקרה, ניתן יהיה למכור את האחזקות בשוק.

בהצלחה!

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.