החזרי מס על ניירות ערך ודיבידנדים

המס הנהוג היום על ניירות ערך בבורסה(מס רווחי הון) הוא גבוה למדי ועומדכיום על 25% לניירות ערך לא צמודים (מס על דיבדנד הינו בשיעור זהה) – זאת ללא קשר למדרגת המס בה נמצא המשקיע ביחס לעבודתו כשכיר או כעצמאי. (מס הכנסה מפריד בין הכנסות מעבודה ואלו שלא מעבודה כגון ניירות ערך ושכר דירה). המס על ניירות ערך שאינם צמודים במלואם הוא נמוך יותר ועומד על 15%.

ברוב המקרים המס עצמו נגבה בדרך של ניכוי מס במקור על ידי הבנק או הגוף הפיננסי דרכו נעשית ההשקעה (לדוגמה, בית השקעות פרטי). כמו כן, למרות שעד הראשון לינואר 2012 עמד המס על 20% בלבד, הרי שמי שהחזיק בנייר הערך לפני כן, לא יצטרך לשלם את המס הנוסף באופן רטרואקטיבי, אלא ישלם מס בגובה שונה על כל אחת מן התקופות.

קיזוז הפסדים מניירות ערך

קיזוז הפסדים מניירות ערך (קבלת החזרי מס על ניירות ערך) יכול להתבצע רק כנגד רווחים שמקורם בניירות ערך, ריביות, דיבידנדים או מס שבח מקרקעין, וכל עוד גובה המס שחל עליהם לא עולה על 25%. באופן זה אפשר לקזז 1 ש”ח של הפסד הון ריאלי כנגד 1 ש”ח רווח הון ריאלי. אם מדובר ברווח הון אינפלציוני שחייב במס, הרי שהיחס משתנה ל 1:3.5. בנוסף לזאת, אם מדובר בהפסדי הון שמקורם בחו”ל, יש קודם כל לקזז אותם כנגד רווחי הון שמקורם בחו”ל ולא בארץ.

בכל אופן, לא ניתן לקזז מס על ניירות ערך כנגד הכנסות שאינן מניירות ערך כמו למשל הכנסות מעבודה. עם זאת, ניתן לקזז הפסד הון בשנה מסוימת כנגד רווח הון בשנה מאוחרת יותר או אותה השנה , אך לא ההפך, וזאת בתנאי שהוגש דוח שנתי לפקיד השומה באותה השנה בה נוצר ההפסד על מנת שיהיה אפשר “לגלגל” אותו לשנה מאוחרת יותר(לא בהכרח השנה העוקבת).

על מנת לבצע את הקיזוז עצמו יש כאמור לרשום את ההפסדים ואת הרווחים בדו”ח השנתי אל מס הכנסה בנספח ג’ (טופס 1322) (בין אם אתם שכירים ובין אם אתם עצמאיים). את האישורים הרלוונטיים מהבנקאפשר בדרך כלל להזמין דרך אתר האינטרנט שלו אף להפיק אותו באופן מיידי החל מחודש מרץ של השנה המדוברת (את הדו”ח עצמו יש להגיש בדרך כלל עד סוף מאי).

ניתן להוריד טפסים מכאן וכן לפנות לבדיקת זכאות ללא עלות.

המאמר נכתב באדיבות חברת כספית החזרי מס.