השקת מדד תל- בונד תשואות והשפעתו- 04.02.13

בארץ, ממשיכים לזרום כספי ציבור לקרנות אג”ח כללי ואג”ח חברות. רק  במהלך ינואר זרמו לקרנות אלה 3.1 מיליארד ש”ח   וזאת בהמשך לזרימה המסיבית ברבעון האחרון של השנה הקודמת.

בהמשך לכך, במהלך ינואר גויס סכום שיא של 6 מיליארד ש”ח באג”ח קונצרני, רובו כמובן ללא בטחונות (כרגיל, הזיכרון קצר) ועוד היד נטויה.

שימו לב שגם בחול יש זרימת כספים מאסיבית, אך בעיקר למניות. רק בחודש ינואר הזרימו המשקיעים בארה”ב כ-55 מיליארד דולר!!! לקרנות נאמנות ותעודות סל מנייתיות. על כך נרחיב בכנס ובקורסים הקרובים. (קורס השקעות, קורס אופציות מעוף והכנס ביום ו’)

במקביל, בעוד שבועיים, ב- 18 בפברואר , משיקה הבורסה את מדד “תל – בונד תשואות”. מדד זה יורכב מאג”ח קונצרניות בדירוג השקעה BBB-  עד A , צמודות למדד, הנושאות ריבית קבועה.

מכיוון שדירוג איגרות החוב במדד זה, נמוך מדירוג A המינימאלי הנדרש בכדי להיכלל  במדדי תל- בונד הקיימים (20, 40 ו- 60), ברור שהתשואה הממוצעת הגלומה במדד זה תהיה גבוהה מאשר במדדי  תל- בונד הקיימים.

מדד זה, שכאמור יושק ב-18 בפברואר והרכבו יפורסם ב- 12 בפברואר, יכלול כ –  70 סדרות אג”ח קונצרניות , אשר הונפקו ע”י כ-47 מנפיקים שונים בשווי שוק כולל של כ-47 מיליארד ש”ח. משקלה של סדרת אג”ח ספציפית תוגבל ל- 6% מהמדד.

מטרת השקת המדד החדש והנפקת תעודות סל העוקבות אחריו, להגדיל את הסחירות באג”ח הכלולות בו  ולהקל על המשקיעים לגוון את תיקי איגרות החוב שלהם.

הבעיה במדד היא עיתוי הנפקתו והרכבו. מעל מחצית מהמדד יהיה של איגרות חוב שהונפקו ע”י חברות נדל”ן ועוד כ-20% ע”י חברות החזקה.

להשוואה, מדד התל- בונד 20 , הכולל את 20 סדרות האג”ח הקונצרני (ריבית קבועה, צמודות מדד,) הגדולות ביותר, מכיל רק את חברת הנדל”ן גזית גלוב, המהווה 12% מהמדד.

מדד התל- בונד 40 , הכולל את 40 סדרות האג”ח הקונצרני הגדולות ביותר, לאחר ה-20 הראשונות, מכיל כ-25% חברות נדל”ן.

השקת המדד, המורכב מחציו מאג”ח של חברות נדל”ן בעלות פרופיל סיכון גבוה יותר, מגיע בתקופה בה גם כך זורמים מיליארדים לקרנות נאמנות ותעודות סל המשקיעים באג”ח קונצרני, מה שמביא לעליית מחירים וירידת התשואות באג”ח אלו . מדד התל-בונד 60 הכולל את 60 סדרות האג”ח הקונצרני הגדולות ביותר,עלה  ב-0.33% מתחילת השנה ומשקף תשואה פנימית של כ-2.4% במח”מ של כ-4.7 שנים.

הגדילו לעשות איגרות החוב המדורגות בדירוג נמוך יותר, או שאינן מדורגות כלל, אשר מחיריהן עלו בחוזקה בחצי שנה האחרונה והתשואה בהן ירדה לרמות שאינן משקפות את הסיכון בהן, להערכתי. מדד הקונצרני הכללי עלה ב-1.2% מתחילת השנה.

השקת המדד בעיתוי זה עלולה/ עשויה להביא לזרימה נוספת של כספים לאפיקים המסוכנים יותר ולהוות סיכון מוגבר למשקיעים בתחום.

חיים

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני”ע המוזכרים בו ו/או ני”ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.