חלל תקשורת – שווי הביטחונות לאג”ח ליולי 10.18

שבוע טוב לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה”ס ללימודי שוק ההון.

לבקשתכם, בהמשך לכנס שנערך, שבו בין היתר הצגנו את חברת חלל תקשורת לאחר אבוד הקשר עם הלוויין עמוס 5 ופיצוץ אג”ח 6 והשפעות אירועים אלה על הכנסות החברה, מצבה הפיננסי וההון העצמי, הצגנו את סדרות האג”ח השונות ושווי הביטחונות עליהן.

להלן תמצית הדברים שהצגנו לפי המחירים המעודכנים לכנס ( מאז היו שינוים קלים, אך שווי הביטחונות לא השתנה) :

 

שם סידרה     ע.נ.

מיליונים

סוג הצמדה ריבית נקובה מחיר אג”ח ערך מתואם תשואה לפדיון מח”מ סוג שעבוד שווי שעבוד שווי סדרה שווי שעבוד/

שווי סדרה

ח’ 237 מדד 3.85 104.3 100.5 1.9 2 ראשון עמוס 4 470 247

 

1.9

 

ט’ 116 שקלי 5.35 100.6 100.2 5.3 1.2 אין 0 117 0

 

ו’ 197.5 שקלי 4.6 102.8 100.1 3.7 2.8 ראשון עמוס 3 506 198 2.6

 

ט”ז 935 דולר 5.95 86.5 94.9 8.1 4.8 ראשון עמוס 17+ שני עמוס 3 + פיקדון80מ’ דולר הערכה

1100

 

810 1.3
י”ז 237 דולר 5.5 75.9 100.4 12 4.7 אין  

 

180 0

 

1.שווי הביטוח המעודכן ללוויינים:

עמוס 3 – 140 מיליון דולר.

עמוס 4 – 130 מיליון דולר.

עמוס 17 – 150 מיליון דולר.

  1. הביטחונות ויתרת ע.נ. מעודכנים בהתחשב בפדיונות המלאים והחלקיים עד סוף השנה. שווי הביטחונות בשעבוד שני ושלישי מחושבים בהנחת התשלומים המכסים את הסדרות המכוסות בביטחון בעל הדרגה הגבוהה יותר.

 

  1. לפי האתרים רשום שבאג”ח ט’ יש חשבון משועבד, אך כולו יועד לפירעון אג”ח י”א שלאחריו לא יהיו שעבודים לאג”ח. לכן התשואה הגבוהה יחסית לסדרות האחרות.

בכנס, פירטנו לגבי כל סדרה וסדרה. אני מקווה שתמצית זו של הדברים שנאמרו רעננה את זיכרונכם.

שימו לב!!! ביום שלישי 23.11.18 כנס אופציות והמירים

סוף שבוע טוב.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני”ע המוזכרים בו ו/או ני”ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.