חלל תקשורת – שווי הביטחונות לאג”ח 23.12.15

שלום לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה”ס ללימודי שוק ההון.

בהמשך לכנס שנערך, שבו בין היתר הצגנו את חברת חלל תקשורת לאחר אבוד הקשר עם הלוויין עמוס 5 והשפעת אירוע זה על הכנסות החברה, מצבה הפיננסי וההון העצמי, הצגנו את סדרות האג”ח השונות ושווי הביטחונות עליהן.

להלן תמצית הדברים שהצגנו לפי המחירים המעודכנים:

שם סידרה

    ע.נ.

מיליונים

סוג הצמדה

ריבית נקובה

מחיר אג”ח

ערך מתואם

תשואה לפדיון

מח”מ

סוג שעבוד

שווי שעבוד

שווי סדרה

שווי שעבוד/

שווי סדרה

ח’

278

מדד

3.85

98.1

100

4.4

3.9

ראשון עמוס 4

390

273

1.4

ט’

231.8

שקלי

5.44

88.4

100

11.3

2.4

אין

0

232

0

ה’

32.6

מדד

4.5

120.5

120

3.9

1

ראשון עמוס 3

585

39

15

י”ב

472.5

מדד

5.45

98.2

100.7

6.7

2.35

ראשון עמוס 5 +שני על 3 לאחר ה’.

1170

464

2.5

ו’

197.5

שקלי

4.6

90

100

6.8

4.9

שלישי עמוס 3

546

197.5

2.8

י”ג

624.9

שקלי

5.5

96.2

100

6.3

5.25

ראשון עמוס 6+ שני עמוס 5 יחד עם סדרה י”ד

הערכה

1000

כולל

י”ד

601

1

י”ד

375.1

דולר

6.35

99.7

101.3

6.75

5.15

ראשון עמוס 6+ שני עמוס 5 יחד עם סדרה י”ג

הערכה

1000

כולל

י”ג

374

1

1.שווי הביטוח המעודכן ללוויינים:

   עמוס 3 – 150 מיליון דולר.

   עמוס 4 – 100 מיליון דולר.

   עמוס 5 – 160 מיליון דולר.

   עמוס 6 – עדיין אין. להערכתי  200-250 מיליון דולר.

2. הביטחונות ויתרת ע.נ. מעודכנים בהתחשב בפדיונות המלאים והחלקיים עד סוף השנה. שווי הביטחונות בשעבוד שני ושלישי מחושבים בהנחת התשלומים המכסים את הסדרות המכוסות בביטחון בעל הדרגה הגבוהה יותר.

3. לפי האתרים רשום שבאג”ח ט’ יש חשבון משועבד, אך כולו יועד לפירעון אג”ח י”א שלאחריו לא יהיו שעבודים לאג”ח. לכן התשואה הגבוהה יחסית לסדרות האחרות.

4. שווי בטחונות לאג”ח י”ב הוא 624 מיליון ש”ח- שווי ביטוח שאמור להתקבל מחברת הביטוח עקב איבוד הקשר עם הלוויין + יתרת שווי בטחונות עמוס 3 לאחר ה’ בשווי 546 מיליון ש”ח. סה”כ 1170  מיליון ש”ח. סביר שעם קבלת סכום הביטוח יתבצע פדיון מוקדם לפי הערך המתואם המגלם כרגע רווח של 2.5%.

5. לסדרות י”ג וי”ד שעבודים בדרגה שווה- פארי פאסו, ראשון על עמוס 6 ושני על עמוס 5. בהנחת קבלת התשלום המלא מהביטוח עבור עמוס 5 תיוותר לאחר התשלום למחזיקי אג”ח י”ב יתרה של כ- 150 מיליון ש”ח. יתרה זו תשמש לפדיון מוקדם כפוי חלקי של התחייבויות החברה בגין אגרות החוב סדרות יג’ ו- יד’ שבמחזור.

 בכנס, פירטנו לגבי כל סדרה וסדרה. אני מקווה שתמצית זו של הדברים שנאמרו רעננה את זיכרונכם.

שימו לב!!! לבקשתכם, סוף סוף נפתחת הסדנה באופציות וול-סטריט למתקדמים. שעור ראשון יתקיים ביום ב’ 04.1.16. לפרטים לחצו כאן.

 המשך שבוע טוב.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני”ע המוזכרים בו ו/או ני”ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.