טאואר אג”ח ו’ – הצעת רכש חליפין למניות החברה. האם כדאית? 23.03.15

חברת טאואר סמיקונדקטור הוקמה בשנת 1993, והנה חברה ציבורית אשר נסחרת בבורסת NASDAQ החל משנת 1994 וכן בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת 2001, הפועלת כיצרן עצמאי של מעגלים משולבים. Jazz Technologies Inc. חברת האם של חברת Jazz Semiconductor Inc. התמזגה עם טאואר בשנת 2008.
טאוארג'אז המאוחדת הינה יצרנית שבבים, הפועלת כיצרן עצמאי של מעגלים משולבים בתעשיית הסמיקונדקטור (מוליכים למחצה), בטכנולוגיות שבין 1.00 ועד 0.11 מיקרון. טאוארג'אז מספקת יכולות תכנון ופיתוח מובילות, כולל עיצובים מורכבים, ומציעה מגוון רחב של טכנולוגיות בתהליך התאמה אישית, ניהול צריכת חשמל, וכן זיכרון בלתי נדיף, כמו גם יכולות.Micro
כמו כן, מספקת טאוארג'אז שירותי ייצור משלימים ותמיכה בתכנון מעגלים משולבים לצדדים שלישיים. מוצרים אותם מייצרת טאוארג'אז משולבים במגוון מוצרים במגוון שווקים, לרבות, בין היתר, במחשבים, במכשירים רפואיים, במוצרים תעשייתיים, בתעשיית הרכב, בציוד תקשורת ובמוצרי צריכה אלקטרוניים. לקוחותיה העיקריים של טאוארג'אז הם חברות סמיקונדקטור עם וללא כושר ייצור עצמי. פעילות טאוארג'אז מבוצעת באמצעות ארבעה מתקני –( FABS ) שניים במגדל העמק, אחד בניופורט, קליפורניה ואחד בנישיוואקי , יפן , ובאמצעות מספר משרדי מכירות ומרכזי פיתוח ותכנון ברחבי העולם.
נכון למועד דוח ההצעה, כ-426 מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ו' נסחרות בבורסה ושווי השוק שלהן נכון ליום 23.03.15 ומחיר שוק של 202.6 אגורות הינו 863 מליון ש"ח. מחיר זה משקף תשואה שלילית לפדיון ברוטו של 32% ופרמיית המרה של 3.4%. 
400 מליון ₪ ע.נ. אגרות החוב סדרה ו' הונפקו לראשונה באוקטובר 2010. 332.21 מליון ש"ח ע.נ. סדרה ו' נוספות הונפקו בפברואר 2012- ו-108.25 מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ו' נוספות הונפקו במסגרת הקצאה פרטית מחודש אוקטובר 2012. סה"כ הונפקו 840.46 מליון ₪ ע.נ. אגרות החוב סדרה ו', מתוכן הומרו עד עתה למניות כ-414 מליון ש"ח ע.נ.
אגרות החוב סדרה ו' צמודות קרן וריבית לשער הדולר כאשר שער היסוד בגין אגרות החוב סדרה ו שבמחזור הוא 3.63 וערך מתואם של 113 אגורות. האג"ח עומדות לפירעון בשני תשלומים שווים בימים 31.12.15 ו- 31.12.16 ונושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 7.8% המשולמת ב-30.06 -31.12 בכל שנה.דהיינו ריבית של 3.9% בכל תקופת ריבית.
נכון להיום אגרות חוב סדרה ו' ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה בנות 15 ש"ח ערך נקוב כל אחת לפי שער המרה של 36.2765 ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ו' למניה רגילה אחת.
אגרות החוב סדרה ו' אינן מובטחות בשעבוד כלשהו ואינן מדורגות על ידי חברת דירוג כלשהי.
על מנת לגרום למשקיעים להאיץ את המרת האג"ח ובכך להגדיל את הונה העצמי, להקטין את חובותיה ולהקטין את עלויות המימון , הציעה החברה בתחילה להחליף עד 145.28 מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ו' של החברה במניות רגילות של החברה לפי יחס החלפה של 36 ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ו' למניה רגילה אחת, המהווה שיפור קל של פחות מ-0.8% לעומת שער ההמרה הנוכחי.
פיצוי זה אינו מספק לדעתי מכיוון שכבר בסוף יוני על החברה לשלם קופון חצי שנתי של 3.9% הגבוה מהותית מההטבה הזו.
נראה כי החברה הבינה שפיצוי זה אינו מספק ועליה לתמרץ את המשקיעים בפיצוי שיכסה את הקופון הקרוב ולכן הודיעה ב- 19.03 על שיפור יחס ההחלפה ל- 34.8 ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ו' למניה רגילה אחת, המהווה שיפור של כ-4.1% לעומת שער ההמרה המקורי וגבוה מהקופון הקרוב.
במקביל, העלתה את כמות ההחלפה ל- 300 מליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ו' של החברה.
יש לזכור כי האג"ח נמצא עמוק בתוך המסלול המנייתי ואינו נותן הגנה מפני ירידת מחיר המניה, כך שהסיבה היחידה להחזיק באג"ח היא קבלת הקופונים, בעוד החברה אינה מחלקת דיבידנדים לבעלי המניות. קבלת הקופון של דצמבר מתקבלת במקביל לפדיון מחצית מהחוב לפי מחיר מתואם של 113 , מה שיגרום להפסד מיידי של כ-44% על החלק היוצא לפדיון. לכן, המחזיק באג"ח צריך להמירו או למכרו עד תחילת דצמבר.
אי לכך, בהצעה המשופרת, למי שמעוניין להחזיק במניות החברה, קיימת כדאיות קלה אך שולית להיעתר להחלפה.
כל המבקש את החלופה צריך להודיע עד 25.03.15.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.