מכרז אג”ח סקיילקס ד’ 04.09.15

שלום לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.

בתאריך 03.09.15 פורסמו מסמכי מכרז כונס הנכסים בגין מימוש מניות פרטנר ששועבדו לאג"ח ד.

זהו מתווה להנזלת האג"ח והחלפתן במניות פרטנר סחירות במכרז על שעור הנחה כלשהו .

בהתאם להחלטת בעלי האג"ח עד 2,000,000 מניות פרטנר (מתוך 4,192,027 מניות המשועבדות לבעלי האג"ח) יעברו לבעלי האג"ח שיתמודדו על קבלת המניות במכרז לא מפלה.

המכרז הוא על הפחתת מספר המניות שהמחזיק מוכן "לספוג" תמורת הנזילות.

זאת מעבר לעלויות של עמלות סליקה והוצאות הליכים בשיעור של 2.1% אם סכום המכרז יהיה מעל 18 מיליון ש"ח ו-2.6% אם סכום המכרז יהיה נמוך מ- 18 מיליון ש"ח.

בתהליך זה, המציע הפחתה יותר גבוהה יהיה הראשון לקבל מניות פרטנר וזאת עד לכמות של 2,000,000 מניות. אחוז ההפחתה הסופי יהיה זהה לכולם עפ"י מחיר ההפחתה הנמוך ביותר שמשתתף בפועל במכרז (הצעתו התקבלה ויקבל מניות פרטנר תמורת מסירת אג"ח ד').

על המעוניין להשתתף במכרז להוריד את הטפסים במאיה, להחתים את חבר הבורסה על אישור בעלות ואישור חשבון ולצרף אישור רו"ח/ עו"ד לאימות חתימתו.

מעבר לכך, על המציע לשלוח באמצעות שליח את הטפסים לכתובת המצורפת במסמכים.

זאת, עד יום ב' 07.09.15 שעה 16:00.

לשאלות נוספות – פורום תפוז ללימודי שוק ההון.

  

 

 אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.