מכרז אג”ח סקיילקס ד’ 16.11.15

שלום לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.

היום, תאריך 16.11.15, כחודשיים לאחר תאריך המכרז הראשון והצלחתו, פורסם מכרז נוסף להנזלת אג"ח ד' והחלפתו במניות פרטנר הסחירות. בניגוד לפעם קודמת, בה ניתנו יומיים –שלושה  להכנת כל המסמכים והגשתם – מה שגרר אי יכולת להשתתף במכרז ממשקיעים רבים, הפעם ניתנו כשבועיים להגשת המסמכים- עד 01.12.15. בנוסף, אין חובה להביא את הטפסים לכתובת המצורפת אלא ניתן לשלחם בדואר רשום. להלן מסמכי מכרז כונס הנכסים בגין מימוש מניות פרטנר ששועבדו לאג"ח ד.

זהו כאמור מתווה שני להנזלת האג"ח והחלפתן במניות פרטנר סחירות.

בניגוד למכרז הקודם, המכרז הוא על כמות המניות שהמחזיק מוכן לתת תמורת הנזילות. כלומר, מי שמחליף יותר מניות. בחירת ההצעות תבוצע באופן בו יבחרו תחילה ההצעות בהן הציע המציע לרכוש את כמות המניות הגדולה ביותר. זאת, עד לכמות כוללת של לכל היותר 30 מציעים (ולעניין זה גוף מוסדי המחזיק במספר קרנות ו/או קופות ייחשב כמחזיק אחד). כלומר, תחילה יבחרו ההצעות שכמות אג"ח ד' בבעלות המציע שבהן הינה הגבוהה ביותר. מינימום כמות אג"ח להגשת הצעות – 24,625 ע.נ. השקולות לקבלת 1000 מניות פרטנר. 
זאת, מעבר לעלויות של עמלות סליקה והוצאות הליכים בשיעור של 1.5%.
על המעוניין להשתתף במכרז להוריד את הטפסים במאיה, להחתים את חבר הבורסה על אישור בעלות ואישור חשבון ולצרף אישור רו"ח/ עו"ד לאימות חתימתו.
אם החותם על ההצעה אינו תאגיד, אלא אדם פרטי, יכול המציע, אם רצונו בכך, לחתום על ההצעה בפני עו"ד ממשרד כונס הנכסים, וזאת ללא עלות ובתיאום מראש עם עו"ד עידן דנינו ממשרד כונס הנכסים.
מעבר לכך, על המציע לשלוח באמצעות שליח או דואר רשום את הטפסים לכתובת המצורפת במסמכים.

זאת, עד יום ג' 01.11.15 שעה 16:00.

לשאלות נוספות – פורום תפוז ללימודי שוק ההון.

 

 

 אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.