נושי אידיבי אחזקות: מה קיבלו ומה אמורים לקבל? 01.06.14

שבוע טוב וחג שמח לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.

בכנס שנערך ביום 15.05.14 דנו בהתפתחויות האחרונות בשווקי ההון בעולם,  התקדמות ההסדר המוצע בפטרוכימיים, שווי אג"ח דלק נדלן עם חזרתן למסחר (הערכנו שערכם בשוק יהיה לפחות 110 אגורות, מה שאכן קרה), איך להרוויח מעליית תשואות עתידית בארץ ובחו"ל ע"י השקעה בתעודות סל בארץ ובחו"ל ישירות או ע"י אופציות וכמובן תשובות לשאלות הקהל.

בנוסף, דנו בהרחבה על התמורה בפועל לנושים בהסדר אידיבי, מה קיבלו הנושים עד עתה ומה התמורה העתידית המגיעה להם. סוגיה זו נדונה בהרחבה עקב בהלה שפשתה בקרב חלק מהמשקיעים הרואים כנגד עיניהם רק את התמורה שהתקבלה עד עתה ללא התמורה העתידית שאינה מופיעה בחשבון הבנק.

למאמר קודם על הערכת שווי אג"ח אידיבי לחץ כאן ולתקציר וידיאו שלו לחץ כאן.

לאור בקשת רבים שנבצר מהם להגיע לכנס, להלן פירוט התמורות שהתקבלו והעתידיות לנושים (לצורך הפשטות אתייחס לסדרה ד' שהיא הסדרה הגדולה והמהותית):

בשלב א' חולקו לנושים 51.9 מליון מניות אידיבי פיתוח (25.95% מההון) שנרשמו למסחר ו-300 מליון שקל. שווי אידיבי פיתוח בשוק הוא כ-1.1 מיליארד שקל (200 מליון מניות כפול כ-5.55 שקל למניה). במקביל, 150 מליון שקל מכספי הלוואה שנתנו הרוכשים לאידיבי פיתוח הומרו להון ללא הנפקת מניות נוספות.

בהתאם לכך, המחזיקים באג"ח ד' קיבלו עבור כל 1 ש"ח ע.נ. 0.03 מניות אידיבי פיתוח בשווי של כ-16.7 אגורות + 17.3 אגורות במזומן – סה"כ תשלום ביניים של כ- 34 אגורות.

שווי התשלום העתידי מותנה בהשלמתה או אי השלמתה של עסקת מכירת כלל-ביטוח:

כלל ביטוח נמכרת (כבר לא):

במידה ועסקת כלל תושלם עד ל-30.09.14, יקבלו הנושים 650 מליון שקל נוספים.                                                                                             בהתאם לכך, המחזיקים באג"ח ד' יקבלו עבור כל 1 ש"ח ע.נ. 37.5 אגורות במזומן- סה"כ שווי תשלומים של 71.5 אגורות.

במהלך כתיבת המאמר דיווחה אידיבי על אי קבלת האישורים למכירת כלל ביטוח ופקיעת ההסכם.                                                                           אי לכך, סעיף זה אינו רלוונטי למרות היותו מסלול עדיף לנושים.

כלל ביטוח אינה נמכרת:

עקב ההודעה על ביטול העסקה למכירת כלל-ביטוח נפלה מניית אידיבי פיתוח ממחיר של כ-590 אגורות למחיר של כ-525 אגורות המשקף שווי חברה של 1.07 מיליארד שקל.מחיר המניה מעט תיקן ומחירה כיום 5.55 אגורות המשקף שווי חברה של 1.1 מיליארד שקל.

תגובת השוק אינה ברורה לי מכיוון שבתרחיש זה, אידיבי פיתוח נשארת עם מניות כלל ביטוח, אך גם עם תוספת תזרים של 500 מליון שקל ללא הנפקת מניות נוספות, מה שמשפר באופן מהותי את שווי החברה לבעלי המניות ולא היה אמור לגרום לירידת מחיר המניה ואולי אף לעלייתה.

בשורה התחתונה המשקיעים החדשים מזרימים סה"כ 650 מליון שקל לאידיבי פיתוח. המשמעות היא ששווי השוק הנוכחי מגלם את כל שווי הפעילות הנוכחית של אידיבי פיתוח בכ-450 מליון שקל בלבד, הרבה מתחת להערכות של כמיליארד שקל לפני ההסדר.    

בנוסף, יש לזכור, שבתרחיש זה תבוצע הצעת רכש חלקית, בסך של כ-512 מליון שקל, בסוף 2015 ו-2016 לפי שווי חברה של כ-1.8 מיליארד שקל, כ- 64% יותר משווי החברה הנוכחי בשוק.

במידה  ועסקת כלל ביטוח לא תתממש כפי שאכן דווח, אזי יקבלו הנושים 150 מליון  שקל נוספים וכן 41.5 מליון מניות נוספות של אידיבי פיתוח. במקביל, 500 מליון שקל נוספים יושקעו בהון אידיבי פיתוח ללא הנפקת מניות נוספות.  

בהתאם לכך, המחזיקים באג"ח ד' יקבלו עבור כל 1 ש"ח ע.נ. 0.024 מניות אידיבי פיתוח בשווי של כ-13.3 אגורות + 8.7 אגורות במזומן- סה"כ תשלום נוסף של כ- 22 אגורות.

לפי תרחיש זה ובמחיר המניה הנוכחי סה"כ התמורה לנושים עד כה 56 אגורות.

סכום זה אינו כולל סכומים עתידיים שהומחו  לנושים כגון תביעות עתידיות, מכירת אוסף חפצי האומנות, השלד הבורסאי של אידיבי אחזקות (עדיין לא ברור אם השלד שייך לנושים או לבעלי המניות) וכו'. כ"כ התעלמתי משווי אופציית ה-PUT הגלומה בהתחייבות הצעות הרכש, שכאמור שוויה מאד גבוה (עמוק בתוך הכסף) או אפשרות לאפסייד עקב עליית מחיר מניית אידיבי פיתוח.

שוב, יש לשים לב לעובדה שתוספת הזרמה של 500 מליון שקל נוספים לחברה מחולק על 200 מליון מניות, מהווה תוספת של 2.5 שקל להון העצמי למניה.

אם נניח שהשוק לא מגלם תוספת זו, הרי שזה משקף מחיר מניה של 800 אגורות בקירוב. אם נניח מחיר עתידי של 750 אגורות התמורה הנוכחית לנושים היא 66.5 אגורות, לפני הסכומים העתידיים.

ברור, אם כך, שבתרחיש זה, התמורה לנושים תלויה במידה רבה במחירה של מנית אידיבי פיתוח.

המשך שבוע טוב.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.