קבוצת פישמן- חלק א’: החברות ה”רוסיות”. 16.01.14

שבוע טוב לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.

בכנס שנערך ביום 08.01.15 דנו בהתפתחויות האחרונות בשווקי ההון בעולם, סיכמנו את שנת 2014 שנראתה שנה טובה למניות אך מתברר שרק בארה"ב. בארץ בעצם רוב המניות ירדו (ייתכן ואוציא סקירה גם בנושא זה). ניתחנו את ההתפתחויות הצפויות ב-2015, את הירידות החדות בשוק הסחורות ובפרט מחיר הנפט והשפעתו של זה האחרון על יצואניות הנפט הגדולות ובעיקר על כלכלת רוסיה וצניחת הרובל.

מכאן ניתחנו יותר לעומק את השפעת המשבר ברוסיה על חברות בקבוצת פישמן ואפריקה ישראל: בין היתר ניתחנו את שוויין הנכסי של החברות השונות בקבוצת פישמן, את תזרים המזומנים החזוי ואת יכולת הפירעון (או שיעור התספורת)בסדרות האג"ח השונות בקבוצה כתלות בסכומי הפירעונות, המח"מ ועוד. בנוסף הרחבנו על נושאים נוספים לבקשת הקהל כגון: התפתחויות אחרונות בקבוצת אידיבי, חברות הסלולר(והשפעת המשבר על אג"ח סקיילקס), אג"ח נוספות מעניינות השפעת ההתפתחויות האחרונות על מדדי התל-בונד השונים ועוד. 

במאמר זה (ובזה שאפרסם אחריו) אנסה לתמצת את הניתוחים שביצענו על החברות בקבוצת פישמן. במאמר זה אתייחס לחברות הפועלות במזרח אירופה- מירלנד וסויטלנד והמהוות את עיקר הבעיה בקבוצה כולה.   

מירלנד

חברת מירלנד עוסקת ברכישה,ייזום פרויקטי נדל"ן למסחר ומגורים ברוסיה.

בעלי המניות בה הם מבני תעשיה (הנשלטת  ע"י כלכלית ירושלים-78.3%)- 40.23%, כלכלית ירושלים- 30.47%, ודרבן  (הנשלטת  ע"י כלכלית ירושלים-100%)-15.21%.בפועל, קבוצת פישמן הבורסאית מחזיקה במישרין ובעקיפין כ-86% ממניותיה.

לפי הדוח הכספי לספטמבר 2014 לחברה הון עצמי של 276.4 מליון דולר, נדל"ן להשקעה בשווי של 531.5 מליון דולר,נדל"ן להשקעה בהקמה בשווי של 54.3 מליון דולר ומלאי מגורים להקמה בשווי 307.8 מליון דולר. סך המאזן מסתכם בכ-1 מיליארד דולר.

ביום 16 בספטמבר, 2014 הנפיקה החברה אגרות חוב חדשות (סדרה ו') בהיקף של כ-144.4 מיליוני ש"ח (כ- 39.7 מיליוני דולר). אגרות החוב ו' נושאות ריבית שקלית שנתית קבועה בסך של 5.5% ומדורגות ע"י מדרוג Moody's ברמת ilBaa1/Stable. אגרות החוב עומדות לפירעון בארבעה תשלומים שנתיים בשיעור של 5% מהקרן החל מספטמבר 2015 ותשלום האחרון המהווה 80% מהקרן ישולם בספטמבר 2019.

החברה מדווחת על רווח של כ-26 מליון דולר ל- 9.14 וזאת בהמשך לרווח של כ-6 מליון דולר ב-2013. לעומת זאת, דוח תזרים המזומנים של החברה מראה תזרים שלילי מפעילות שוטפת של כ-15.5 מליון דולר לספטמבר 2014 ושלילי של 16.8 מליון דולר בשנת 2013. בלי להיכנס יותר מדי לנבכי הדוחות, אדגיש כי רק בתשעת החודשים הראשונים בשנת 2014 (ובהמשך לשנת 2013) בצעה החברה שערוך מעלה של כ-83 מליון דולר בשווי הנדל"ן שלה הנובע מפיחות הרובל כלפי הדולר!?. אי לכך, ניתן להתייחס בספקנות רבה להון העצמי של החברה ולרווחיה המדווחים (סוגיות אלה נלמדות לעומק בקורס השקעות ב' למתקדמים).

ראוי לציין כי לחברה התחייבויות  לבעלי האג"ח (כולל חלויות שוטפות) של כ- 230 מליון דולר והתחייבויות לבנקים של כ- 235 מליון דולר בריביות הנעות בין 7% ל-9.5% דולרי, דומה לתשואת הנכסים הנוכחית של החברה, כ-8.25% בממוצע. יש לציין שהנכסים משועבדים לבנקים אך גם יש ערבות של החברה להלוואות. אלו אינן הלוואות נון–ריקורס שבהן רק הנכס המשועבד עומד כנגד ההלוואה. החוזים עם השוכרים נקובים ברובל אך צמודים לערך הדולר, מה שכביכול מהווה גידור מול ההתחייבויות של החברה הדולריות. למעשה, עקב הפיחות החד בערכו של הרובל והמצב הכלכלי הקשה של הלקוחות של השוכרים,שהכנסתם  היא במטבע הרובל, לא יוכלו השוכרים לעמוד בהתחייבויותיהם ולכן החברה תיאלץ להוריד את שכר הדירה במונחים דולריים, מה שיגרום לירידה חדה בתשואת הנכסים מול תשלומי ריבית גבוהים לבנקים. ברור, שגם שיווק נדל"ן למגורים ייפגע. עקב האירועים הודיעה החברה על דחיית מועדי תשלום קרן וריבית למחזיקי אג"ח א' ו-ב' ומדרוג הורידה את דירוג החברה ל- CC בתחזית דירוג שלילית.כתוצאה נופתה אג"ח ד' של החברה ממדד תל-בונד תשואות.

ייתכן,שאם המצב ברוסיה יורע, ומכיוון שכל הנכסים משועבדים לבנקים + ערבויות חברה, בעלי האג"ח בארץ עלולים לחוות תספורת מאד חדה ואף איבוד מרבית כספם. אי לכך, נראה שיאלצו לבצע הסדר בו יידחו התשלומים למספר שנים ואולי המרת חלק מהחוב למניות בתקווה שהעתיד ברוסיה יהיה ורוד יותר.

סויטנד                               

חברת סויטלנד עוסקת בייזום,רכישה ופיתוח פרויקטי נדל"ן לצורכי משרדים,מסחר ומגורים באוקראינה, בלרוס וליטא.

בעלי המניות בה הם מבני תעשיה (הנשלטת  ע"י כלכלית ירושלים-78.3%)- 32%, כלכלית ירושלים- 32%, ודרבן  (הנשלטת  ע"י כלכלית ירושלים-100%)-16%. בפועל, קבוצת פישמן הבורסאית מחזיקה במישרין ובעקיפין 80% ממניותיה (20% נוספים ע"י קבוצת פישמן הפרטית).

לפי הדוח הכספי לספטמבר 2014 לחברה גרעון בהון העצמי של 74.7 מליון דולר ונדל"ן להשקעה בשווי של כ-140 מליון דולר. כ"כ לחברה התחייבויות לבעלי אג"ח שהונפקו בהנפקה פרטית למוסדיים בשווי של כ- 320 מליון שקל.מתוך זה בנובמבר האחרון הנפיקה החברה אג"ח סדרה ג' סכום של כ-65 מליון שקל בריבית צמודה של 5%. לאג"ח זו,כמו הקודמות,ערבות בלתי מוגבלת בסכום שהועמדה ע"י בעלות השליטה בחברה.כ"כ חשופות בעלות השליטה בחברה להלוואות של  131 מליון דולר (כ-521 מליון שקל) שהעניקו לה. 

החברה מדווחת על הפסד של כ- 37.5 מליון דולר ל- 9.14 וזאת בהמשך להפסד של כ-10.5 מליון דולר ב-2013. ספק אם המצב עשוי להשתפר בקרוב וכנראה יורע מכיוון שגם מטבעות המדינות הללו ספגו פיחות חריף בשערי המטבעות שלהן. אי לכך גם חברה זו מהווה מעמסה כבדה על החברות ה"ישראליות" בקבוצת פישמן- מבני תעשיה וכלכלית ירושלים.

על כך ארחיב במאמר הבא.  

סוף שבוע טוב.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.