שאלות ותשובות בפורום לימודי שוק ההון 10.15

שלום לכולם. להלן חלק מהשאלות והדיונים שהועלו בפורום בחודש האחרון:

 1.מירלנד הסדר

מה דעתך על ההסדר במירלנד ? יש סיכוי שישלמו ?

הסדר מירלנד

חיים שיבי

איני מרוצה מההסדר במירלנד מכיוון שרובו מסתמך על דחיית פירעון האג"ח בתקוה שהמצב ברוסיה ישתפר.
כל זאת ללא תמורה מהותית של בעלי השליטה וללא מספיק אפסייד לנושים (היו צריכים לדרוש הרבה יותר מניות).
לפירוט ראה במאמר   קבוצת פישמן- חלק א': החברות ה"רוסיות."
לפי המאמר שלי, שים לב שהתשואה על נכסי מירלנד דומה לעלויות המימון.
כ"כ הנכסים משועבדים לבנקים + ערבויות של החברה ואם הם ייקחו אותם לא יישאר כלום לבעלי האג"ח.

2. מדדי אג"ח

תוכל להסביר את ההבדלים במדדי באג"ח: ממשלתי מדד, ממשלתי צמוד מדד? ממשלתי קבוע, ממשלתי שקלי ריבית קבועה

מדדי אג"ח

חיים שיבי

אג"ח ממשלתי צמוד מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן ( שם קודם- גליל)

ממשלתי שקלי קבוע כולל את כל האג"ח הממשלתיות שאינן צמודות ונושאות ריבית קבועה (שם קודם- שחר)

3. אלטרנטיבה לפיקדון קוקוס

בנק מזרחי מפרסם תוכנית והשם המסחרי שלה הוא שמביאה עד פי שתיים על הכסף בתקופה של 18 שנה. מה האלטרנטיבה של שוק ההון מבחינת קרן נאמנות או אב לדבר הזה תוכנית שתתן פי 2 על הכסף בתקופה ארוכה? (לא רוצה להיות כבול לבנק ולקנסות שבירת תוכנית)

אג"ח במקום פיקדון קוקוס

חיים שיבי

הכפלת סכום כסף נומינאלית בתקופה של 18 שנים משמעותה תשואה שקלית שנתית של 3.9% בפיקדון סגור למח"מ של 18 שנים. אם היה אג"ח כזה הייתי מגדירו כמאד מסוכן (אבל זה נשמע טוב בפרסומת).

אלטרנטיבה דומה בשוק ההון הוא אג"ח ממשלתי שקלי 0142 במח"מ 15.8 ותשואה של 3.5%. זו תשואה יותר נמוכה, אך המנפיק הוא ממשלת ישראל וסחיר בשוק (שוב, מח"מ ארוך משמעו סיכון) 

לבנק מזרחי עצמו האג"ח השקלי במח"מ הארוך ביותר הוא סדרה 40 במח"מ של 8.5 שנים ותשואה של 3.15%.

האג"ח השקלי הקונצרני במח"מ הארוך ביותר הוא אג"ח י"א של הראל במח"מ 9.6, תשואה 4.6% ודירוג AA- (שוב, אני לא בעד מח"מ ארוך(.

תודה! ושאלות המשך

תוכל בבקשה להסביר מדוע אתה רואה בהשקעה באג"ח מאלו שציינת כהשקעה מסוכנתהאם מפני שמדובר בהכפלה נומינלית בלבד?

מדוע אתה לא בעד מח"מ ארוך?

האם כשאתה מציין את האג"ח של הראל המשמעות היא שתוך 10 שנים [9.6] הכסף יוכפל – כי בשום מחשבון זה לא יוצא כמוכפל

אג"ח מח"מ ארוך

חיים שיבי

עקב הריבית הנמוכה תשואות האג"ח נמוכות יחסית עלייה של 1% בתשואה של אג"ח במח"מ 10 שנים תביא

לנפילה של כמעט 10% במחירו.

לגבי הראל וגם אג"ח מזרחי או ממשלתי, לא ציינתי הכפלה, אלה תשואה אלטרנטיבית במח"מ ארוך לפיקדון קוקוס.

4. קרן נאמנות מגודרת מט"ח – מה הכוונה? מתי היא טובה לנו ומתי לא

קרן נאמנות מגודרת מט"ח

חיים שיבי

בקרן נאמנות מגודרת מט"ח הכוונה בד"כ לקרן נאמנות ( או תעודת סל) המשקיעה בני"ע זרים במט"ח, אך מנטרלת את

שינוי שער החליפין (לטוב או לרע).

לדוגמא, אם השקעת במדד הנסד"ק שעלה ב-10% אך במקביל שער הדולר ירד ב- 5%, אזי שקלית הרווחת רק 5%.

בקרן מגודרת מנטרלים את שינוי שע"ח ותקבל את 10% בקירוב ( בניכוי עלויות הגידור, אם יש).

שים לב שאם הדולר היה עולה ב-5% בתקופה זו, הקרן הלא- מגודרת הייתה מניבה תשואה שקלית של כ-15%.         

 

כמובן, אלו חלק מהשאלות שהועלו בפורום. לשאלות ותשובות נוספות

ולהשתתפות בפורום לחצו כאן.

הנכם יכולים לעקוב, לשאול שאלות, לענות לאחרים ולפתח דיונים.

בהצלחה, חיים שיבי.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.