תוצאות מכרז אג”ח סקיילקס ד’ 09.09.15

שנה טובה לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.

בתאריך 03.09.15 פורסם מתווה להנזלת האג"ח והחלפתן במניות פרטנר סחירות במכרז על שעור הנחה כלשהו .

בהתאם להחלטת בעלי האג"ח עד 2,000,000 מניות פרטנר (מתוך 4,192,027 מניות המשועבדות לבעלי האג"ח) יעברו לבעלי האג"ח שיתמודדו על קבלת המניות במכרז לא מפלה.

המכרז הוא על הפחתת מספר המניות שהמחזיק מוכן "לספוג" תמורת הנזילות.

פרטי ההצעה ראה בסקירה  מכרז אג"ח סקיילקס ד'.       .

בפועל, נקבע שעור ההפחתה הנוסף על 1.5% ביחס לכלל המציעים שהצעתם התקבלה. כאמור, שעור ההפחתה בגין הוצאות ההליכים  נקבע על 2%, עקב קיבול של 1,928,000 (מתוך 2,000,000) מניות פרטנר בשווי של כ-37.6 מיליון ש"ח. בתוספת הפחתה של 0.1% עבור עמלות, סך ההפחתה של מניות פרטנר מסתכם ב-3.6%.

המציעים ימסרו לכונס – 49,922,705 אגרות חוב סדרה ד' של סקיילקס תמורת 1,928,000 מניות פרטנר שיועברו אליהם.

יש לציין ש-1.5% מניות פרטנר שהופחתו מהמציעים יתווספו לשעבודים של מחזיקי אג"ח ד' הנותרים.

חג שמח ושנה טובה לכולם. 

 

 אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.