אג”ח אידיבי פתוח – יתרונות, סיכונים ותשואות מכנס 07.18- 19.08.18

שבוע טוב לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה”ס ללימודי שוק ההון.

בהמשך לכנס ופרסום שווי נכסי של דסק”ש אתייחס לסדרות האג”ח השונות של החברה כפי שהוצגו בכנס.

לקריאת המאמר שווי נכסי דסק”ש .

לסרטון מהכנס שווי נכסי דסק”ש.

נכון להיום, לחברה 5 סדרות אג”ח.

להלן טבלה המשקפת את תנאי הסדרות השונות (בזמן הכנס, ייתכנו שינויים במחירים להיום):

שם סידרה     ע.נ.

אלפים

סוג הצמדה ריבית נקובה מחיר אג”ח ערך מתואם תשואה לפדיון מח”מ פדיון קרוב % פדיון פדיון אחרון מחיר שוק/

ערך מתואם

ט’ 1,352,585 מדד 4.95 83.2 121.1 14.8 4.1 18.12.20 16.67 18.12.25 0.68
י’ 105,056 שקלי 6.6 105.3 103.7 2.9 0.4 10.12.18 100 10.12.18 1.02
י”א 86,382 מדד 4.25 105.4 101.4 1.4 1.4 28.11.19 100 28.11.19 1.04
י”ג 924,019 שקלי 5.4 102.1 100.6 4.2 1.4 28.11.19 100 28.11.19 1.01
י”ד 993,345 שקלי 5 85.5 100.1 9.2 4 30.12.22 100 30.12.22 0.85

 

  1. אזכיר בקצרה כי שוויה הנכסי של אידיבי שכבר היה מעל למיליארד ₪ ירד לכרבע מיליארד ₪ בלבד עקב ירידת מחירי מניות כלל בטוח ודיסקונט השקעות.
  2. ירידת מחירי האג”ח/ עליית התשואות נובעת משלוש סיבות עיקריות: א. המשבר הכלכלי החמור בארגנטינה המשפיע לרעה על עסקי אלשטיין בכלל ועל חברת אירסה בפרט המחזיקה באי.די.בי פתוח דרך דולפין. ב. ירידה כאמור בשוויה הנכסי של אי.די. בי פתוח  ג. דחיית תשלומי הריבית עבור האג”ח שדולפין העניקה לאידיבי והמגובים ב-77% ממניות דסק”ש.
  3. הפגיעה הגדולה הייתה במחירי אג”ח י”ד ו-ט. לאג”ח י”ד משועבדות מניות דסק”ש שהיוו בעת ההנפקה שווי של 135% יחס בטחונות לחוב. עקב ירידת מחיר מניית דסק”ש בכשליש מערכה, יחס זה עומד כיום על כ-100%. אג”ח סדרה ט’ היא בעלת המח”מ הגבוה ביותר וללא בטחונות ולכן מחירה ירד באופן החד ביותר ( והתשואה עלתה).
  4. מנגד, בקבוצה ניצלו כאמור את ירידת מחירי ני”ע בבורסה, כך שדולפין רכשה מניות דסק”ש, ודסק”ש עצמה רכשה אג”ח סדרה י’ של עצמה עליה דנו במאמר הקודם. כ”כ רכשה דסק”ש עד כה בבורסה 9.4 מיליון אג”ח סדרה ט’ ומעל 23 מיליון אג”ח י”ד של אידיבי פתוח.

 

בכנס, פירטנו לגבי כל סדרה וסדרה. אני מקווה שתמצית זו של הדברים שנאמרו רעננה את זיכרונכם.

המשך שבוע טוב.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני”ע המוזכרים בו ו/או ני”ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.