אפריל נדל”ן אג”ח: הצעת רכש ופדיון מוקדם-17.02.19

תזכורת : חברת אפריל נדל”ן הוקמה ביום 3 ביוני 2012 לצורכי יישום ההסדר שבוצע בין דלק נדל”ן בע”מ, לבין מחזיקי אגרות החוב של דלק נדל”ן אשר אישרו את הסדר החוב ( הידוע כתספורת של תשובה), ולצורך זה בלבד.

במסגרת ההסדר ולצורך יישומו, הונפקו על ידי החברה ביום 5 בדצמבר 2012 אגרות החוב סדרה 1הסחירה ואגרות החוב סדרה 2 הבלתי סחירה ובעלת תנאים מיוחדים כפי המפורט בהמשך.

דירקטוריון החברה החליט על ביצוע  פדיון מוקדם מלא, של יתרת הערך הנקוב, של אגרות החוב סדרה 1 של החברה אשר מועד הפרעון המקורי ביום 5 לדצמבר 2019 .  הפדיון יבוצע ביום ב25  בפברואר 2019 לפי שער של  104.35 אגורות.

במקביל, החברה פונה לכלל המחזיקים באגרות החוב סדרה 2 של החברה לרכוש מהם את כלל אגרות החוב סדרה 2 הבלתי סחירים של החברה המוחזקות על ידם, בהצעה לרכישת כ-91 מיליון אגרות חוב (סדרה 2) במחיר כולל של כ-33 מיליון ש”ח, המשקפים מחיר של 36 אגורות לכל 1 ש”ח ע.נ. אגרת חוב (סדרה 2).

אג”ח סדרה 2 הינו אג”ח הנושא ריבית של 2% לשנה ,הנצברת עד הפירעון (ריבית דריבית) באם יתקיים.

תנאי האג”ח לביצוע פירעון: אם במהלך אחד הרבעונים הקלנדריים בשנת 2020 יעמוד מחירה הממוצע של מניית דלק על 1200%, מותאם לחלוקת דיבידנד, הטבות, זכויות וכו’, ייפרע האג”ח לפי תנאיו המקוריים, כלומר לפי ערך מתואם של כ-113 אגורות ל 1 ע.נ. אג”ח.

בהתאם לדיבידנדים שחולקו עד כה, מחירה המתואם של מנית דלק הוא 916.3 אגורות- גבוה בכ-50%   ממחירה הנוכחי. למען הסר ספק- בתום כל רבעון בשנת 2020 תתבצע בדיקה של מחיר מנית דלק לפי שער סגירה במהלך כל יום מסחר. אם ממוצע המחיר יעבור באחד הרבעונים את המחיר המתואם ( כרגע 916.3) אזי יתבצע הפדיון כאמור.

אבל!!! אם לא יתקיים תנאי זה, תפקענה אגרות החוב סדרה 2 ותתבטלנה מבלי שהמחזיק בהן יהיה זכאי לכל תשלום בגינן.

בעצם זוהי אופציה בינארית אשר בהתקיים התנאי האופטימי תניב תזרים חיובי של 113 אגורות  ובהתקיים התנאי הפסימי תפקע ללא כל תמורה.

חישוב שווי אופציה כזו לפי מודל בינארי נותן שווי של 10-15 אגורות כתלות בסטיית התקן הגלומה במניית קבוצת דלק. זאת, לעומת שווי של 36 אגורות בהצעת הרכש.

המשמעות היא שגם אם מישהו מאמין שמניית דלק תגיע למחיר זה, עדיף לו להיענות להצעת הרכש ולרכוש מניות דלק במקום.

ייתכן שתשובה או יועציו מעריכים שמניית דלק אכן תגיע למחיר הזה. לי נראה שהם פשוט רוצים לסיים עם סאגת דלק/אפריל נדלן ולמחוק את כל האג”ח הקיימים.

המשך שבוע טוב.

תגובות

 1. חיים שלו,
  תשובה הצליח למחוק את אגח1 הסחיר וכמחצית מאגח2 בהצעת הרכש. מכאן שאפריל נדלן עדיין מדווחת. האם להערכתך יזכו המחזיקים שנותרו עם אגח2 להצעת רכש משופרת מתשובה, שמטרתו לנקות שולחן?
  תודה

 2. לצערי נראה לי שיש לך חוסר הבנה בסיסי. שוב אומר שאין קשר בין המחיר המתואם למחיר המניה בשוק.
  קרא שוב את המאמר ואת התגובות.

 3. חיים, תודה על התשובה המהירה.
  אבל חסר לי חלק אחרון בפאזל כדי להבין:
  אתה כותב שאין קשר בין מחיר המניה לערך המתואם של ואז לא ברור לי מה המשמעות של הערך המתואם ואיך להשתמש בנתון הזה.

  היום מחיר המניה 625 והמתואם שלה 916.
  אם מחר מחיר המניה יעלה ל מ 625 ל 800, ובהנחה שלא יהיו לוקת דיבידנדים, זכויות, וכו’, מה תהיה המשמעות של הערך המתואם כשמחיר המניה 800, ובאיזה מחיר אפשר לאמר שהתקיים התנאי של הגעה למחיר השקול ל 1200 הנדרש כדי שיהיה פדיון באג”ח?

 4. אין שום קשר בין מחיר המניה היום לערכה המתואם העתידי. זה נגזר אך ורק ממחיר 1200 בניכוי דיבידנדים המשולמים במניה
  (וכן זכויות,הטבות וכיו”ב). למען ההבהרה, אם מניית דלק לא תחלק דיבידנד במהלך התקופה, ערכה המתואם יישאר על מחירה הנוכחי, כלומר 916.3.
  כ”כ פי 3.14 משמעו 214% יותר.

 5. היי חיים,
  ברצוני לחדד,
  להבנתי עליה של כ 31% במחיר המניה תגרום לפדיון האגחים.
  האופן שלפיו הגעתי למסקנה הזו:
  המחיר המתואם היום עומד על 916 לפי מה שכתבת. המחיר באתר עומעד על 625. ז”א שמתואם הוא 625/916=0.6823.
  אני גוזר מכאן שעל מנת שהמחיר המתואם יעמוד מעל 1200, הערך הנכסף של שער המניה הלא מתואם צריך להיות 68% מ 1200 = 819.
  כדי להגיע ל 819 צריך מחיר המניה הממוצע להיות במשך אחד מהרבעונים של 2020 בשער גבוה ביחס למחיר הנוכחי, 625, בכ 31%.

  ובמצב זה נקבל בתמורה לאגח סך של 113 אג במקום 36 => הבדל של 314%.

  א. האם אני צודק? במידה ולא, תוכל להסביר בבקשה כיצד ניתן לדעת באיזה שער לא מתואם אנחנו נהיה באיזור המטרה של האגח, והיכן טעיתי.

  ב. האם יש מקום שבו ניתן לראות את המחיר המתואם של המניה בכל רגע נתון, כפי שאתה רשמת?

  תודה רבה,
  עמית.

 6. הכוונה:מחיר 900 נכון להיום וכמובן מתואם לדיבידנדים עתידיים

 7. חיים שלום,
  מדוע כתבת שאם מחיר המניה יגיע ל 900 נפסיד את כל הכסף באג”ח? הרי אמרת שיש להתייחס למחיר המתואם לאחר חלוקת דיבידנדים. תוכל לחשב ולהסביר את מחיר המטרה המינימלי המתואם הממוצע של מניית דלק קבוצה (לאחר התייחסות לחלוקת הדיבידנדים) כדי שהאג”ח ישלם?

 8. עד 21 לפברואר בשעה 12

 9. עד מתי אפשר להחליט?

 10. מעדיף להמתין להצעה הבאה שאמורה להיות גבוהה יותר. בשביל תשובה זה כסף קטן ולכן כדאי לו לסים את סגת דלק נדלן ולא להמתין לתחילת 2021

 11. מתכוון לממש חצי [להבדיל\לצערי] כמו שעושים ברווח מממש חצי ןחצי משאיר להימור

 12. זו משמעות של אופציה. אם המניה עולה מעבר למחיר מסוים תקבל יותר באחוזים. אם לא תאבד את כל הכסף. טענתי היא שאופציה זו מתומחרת מאד יקר. שים לב שאם מחיר המניה יהיה 900 עדיין תרוויח כמעט 50% במניה אך תפסיד את כל הכסף באג”ח.מעבר לזה,איני איש סודו של תשובה אך ידוע שכנראה כמות גדולה של גז אמורה לזרום לקראת סוף השנה.

 13. אם יגיע למחיר יעד המניה נקבל הרבה יותר באגח
  בעוד שאם קונים היום את המניה במקרה הטוב יגיע לכפול לצורך מימוש תאורתי של האגח
  נשאלת השאלה מניסיון העבר אם לאדון תשובה יש שפנים נוספים שלא מגלים היום

 14. ייתכן. אך כפי שרשמתי התמחור הוא כזה שלדעתי עדיף למכור את האגח בחיר הצעת הרכש ולקנות מניות.

 15. חיים. תודה רבה. האם ייתכן שתשובה כן מעריך כי מניית דלק תעלה באופן משמעותי כולל חלוקת דיביד’ ותגיע לפי החישוב שלך ל 1200 לכן הוא עושה את הצעד הזה ?