אידיבי פתוח אג”ח י”ג ושווי נכסי מעודכן.20.02.17

שבוע טוב לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.

בהמשך לכנס ולאחר ניתוח קבוצת אידיבי פיתוח ואיגרות החוב בקבוצה, עלו מחירי אג"ח אלה באופן חד ותשואתן ירדה.

זאת, במקביל להנפקת אג"ח י"ג שהחלה להיסחר היום.

המעניין הוא, שבתחילה התכוונה החברה לגייס סכום של 400-500 מיליון ₪ בריבית מקסימלית של     7.45% ובמח"מ של כ-2.6 שנים. הביטחונות לאג"ח הינם התמורות ממניות כלל-ביטוח המהוות יחס של  133% לשווי החוב. הבטוחות אינן מניות כלל ביטוח עצמן עקב המגבלות הרגולטוריות והמשפטיות הקשורות למכירת השליטה בכלל ביטוח.
במסגרת המכרז המוסדי התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות בהיקף כולל של כ-1.45 מיליארד ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יג'), מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-944 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יג'), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 5.7% שתשאנה אגרות החוב, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות החוב.
במסגרת ההנפקה הציעה החברה לציבור עד 1.06 מיליארד ש"ח ערך נקוב אגרות חוב בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב, שלא יעלה על 5.7% לשנה.
בסופו של דבר, נקבעה הריבית במכרז על 5.4%.

       

כזכור, רוב שווי אחזקותיה של אידיבי פתוח נובע משתי אחזקותיה הסחירות: דסק"ש וכלל-בטוח ולכן די קל לחשב את שוויה הנכסי בכל רגע נתון. להלן ריכוז אחזקותיה של אידיבי פתוח ושווי שוק שלהן:

  1. כלל- ביטוח : חברת ביטוח העוסקת בביטוח חיים, ביטוח כללי וביטוח אשראי. שווי השוק המעודכן של החברה עומד על כ-3.18 מיליארד ש"ח. אידיבי פתוח מחזיקה ב- 30.43 מיליון מניות כלל ביטוח ( 54.92% מההון) בשווי 1.75 מיליארד ש"ח. זאת לאחר הדיווח כי החברה צופה ברבעון הרביעי רווח לפני מס של 400-500 מיליון ₪ בעיקר עקב עליית עקום התשואות והשפעתו על עתודות בגין פוליסות ביטוח חיים ופוליסות סיעוד.

 

  1. דיסקונט השקעות: חברת אחזקות השולטת בחברות תעשיה-אלרון, מסחר –שופרסל, תקשורת – סלקום, נדל"ן-נכסים ובניין ( כולל גב-ים) והחזיקה ב"אדמה". 
    במהלך חודש נובמבר 2016 השלימה כור את מכירת 40% ממניות אדמה ל– ChemChina  בתמורה לכ-1.4 מיליארד $. התשלום בגין העסקה התבצע באמצעות המחאת הלוואה של כור לבנק וכן בתמורה ל-230 מיליון $ במזומן.
    בעקבות העסקה, הונה העצמי של דסק"ש צפוי לגדול בכ- 1063 מיליון ₪.

          בעקבות העסקה, הונה העצמי של אידיבי פיתוח צפוי לגדול בכ – 716 מיליון ₪.

      שווי השוק המעודכן של החברה עומד על כ-2.02 מיליארד ₪ (כולל כתבי אופציה).

אידיבי פתוח מחזיקה ב- 81.1 מיליון מניות דסק"ש ( 67.91% מההון) בשווי 1216 מיליון  ש"ח. כ"כ  אידיבי פתוח מחזיקה  ב- 12.85 מיליון כתבי אופציה סדרה 5 בשווי שוק של כ- 90 מיליון ש"ח  וב- 12.85 מיליון כתבי אופציה סדרה 6 בשווי שוק של כ- 87 מיליון ₪. סך שווי אחזקותיה בני"ע של דסק"ש – כ-  1.393 מיליארד ש"ח.

3. בנוסף, קימות בחברה עוד אחזקות לא סחירות IDBG) , גז, תיירות ועוד) בשווי כולל של כ-760 מיליון ש"ח

לסיכום, שווי אחזקות החברה להיום כ- 3.9 מיליארד ש"ח. שווי זה אינו כולל פרמיית שליטה, או לחלופין הפחתת ערך עקב מימוש מהיר.

סך ההתחייבויות נטו של החברה כ-2.8 מיליארד ש"ח (לפי דו"ח רבעון שלישי).

אי לכך שוויה הנכסי הנקי של אידיבי פתוח הוא חיובי בשיעור של כ-מיליארד ש"ח.

שווי זה עשוי להשתנות עקב שינויים בשווי שוק האחזקות.

המשך שבוע טוב.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.