אפריקה השקעות- שווי נכסי והאג”ח מעודכן ל- 05.16

שבוע טוב לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.

מירב אחזקותיה של אפריקה הן סחירות ולכן די קל לחשב את שוויה הנכסי בכל רגע נתון. להלן ריכוז אחזקותיה של אפריקה ושווי שוק שלהן:

שם חברה

 

תיאור תמציתי

    % אחזקה

שווי שוק

(מיליוני ש"ח)

שווי % אחזקה

  (מיליוני ש"ח)

אפ"י נכסים

החברה עוסקת בייזום,הקמה,תפעול והשכרה של מבנים לתעשיה,למשרדים ולמסחר בארץ ובחו"ל.

56

1539

861

אפ"י פיתוח

החברה עוסקת בייזום,הקמה,תפעול והשכרה של מבנים לתעשיה,למשרדים ולמסחר ברוסיה ומזרח אירופה

64.9

282

184

אפ"י תעשיות

החברה עוסקת בייצור,עיבוד ומכירת צינורות ופרופילים מפלדה, ושולטת ב"נגב קרמיקה"

73

220

160

אפ"י מגורים

החברה עוסקת ביזום פרויקטי בניה למגורים

74.2

879

652

סך הכל

שווי שוק אחזקות סחירות (לא לפי שווי בספרים).

 

 

1857

 

 

 

בנוסף, קיימות בחברה עוד אחזקות לא סחירות:

100%  דניה סיבוס,: שווי פעילות מוערך כ-150 מיליון ש"ח (לא כולל החזקה ב- 74.2% באפ"י מגורים)

50% באפ"י מלונות – 100-150 מיליון ש"ח

נדלן להשקעה- 35

חברת המפעיל (כבישי אגרה) – 100-120

מזומן- 553 לפני הפדיונות המוקדמים ב-14.03.16 בהם שולמו כ-440 מיליון ₪ לבעלי האג"ח (כולל ריבית).

אי לכך שווי אחזקות החברה להיום כ- 2.84 מיליארד ש"ח. שווי זה אינו כולל פרמיית שליטה, או לחלופין הפחתת ערך עקב מימוש מהיר.

סך ההתחייבויות של החברה ( לסוף שנה) כ-3.7 מיליארד ש"ח.

אי לכך שוויה הנכסי הנקי של אפריקה ישראל הוא שלילי בשיעור של כ-0.85 מיליארד ש"ח!!!

שווי זה עשוי להשתנות עקב שינויים בשווי שוק האחזקות.

הנכס העיקרי של אפי פיתוח הוא קניון אפימול במוסקבה. שיעור התפוסה הנוכחי של הקניון עומד על

78% ושוויו המופחת לסוף 2015 עומד על 685 מיליון דולר מול יתרת הלוואות של 416 מיליון דולר בגינו. הלוואות אלו נושאות ריבית של ליבור פלוס 5% על הרכיב הדולרי ( 283 מיליון דולר) ו־9.5% על רכיב הרובל (132 מיליון דולר). אי לכך, ברמות אלו, התזרים הנובע מהקניון לאחר מימון נמוך.

בנוסף, ב-30.03.16 קיבלה אפריקה התראה מהבנק המממן העיקרי של אפי פיתוח כי אינה עומדת באמות המידה הפיננסיות בהקשר להלוואות שהעניק לה בסך 609 מיליון דולר על אפי מול וקומפלקס משרדים נוסף שכרגע אינו מניב הכנסות ושוויו בספרים לאחר הפחתה 199 מיליון דולר  לעומת 193 מיליון דולר ההלוואה בגינו. הבנק מאיים להעמיד את החוב לפירעון מידי אם לא יוסדרו תנאי ההלוואה תוך חודש ימים. עד עתה הבנק לא מימש את איומו והחברה דיווחה על המשך מו"מ עם הבנק על תנאי ההלוואה.

נכון להיום, לחברה 3 סדרות אג"ח. 

הביטחונות המשועבדים לאג"ח:

1 . לאג"ח כ"ו+ כ"ז משועבדות 14.514 מיליון מניות של אפריקה נכסים (כ-51%) בשווי שוק של 785 מיליון ₪ + 253,211 מניות Aּּ ו-B של אפ"י פיתוח בשווי שוק של 105מיליון ₪. סה"כ 890 מיליון ₪ לשתי הסדרות.

2. לאג"ח כ"ח משועבדות    325,686 מניות Aּּ ו-B של אפ"י פיתוח בשווי שוק של 135מיליון ₪

להלן טבלה המשקפת את תנאי הסדרות השונות

 

שם סידרה

    ע.נ.

אלפים

סוג הצמדה

ריבית נקובה

מחיר אג"ח

ערך מתואם

שווי סדרה פארי

שווי

סדרה

שוק

תשואה לפדיון

מח"מ

שווי בטחונות

שווי בטחונות/

פארי

שווי בטחונות/

שוק

מחיר שוק/

ערך מתואם %

כ"ו

1,418.3

מדד

6.5

56.4

107

1,517

800

29.5

3.1

890 עם כ"ז

34

64.8

52.7

כ"ז

1,100.4

מדד

6.8

52.2

99.9

1,100

574

27.7

3.2

890 עם כ"ו

34

64.8

52.2

כ"ח

588.2

מדד

6.7

42.7

100.5

590.9

251.2

36.6

3.1

135

22.8

53.7

42.5

 

יש לזכור כי במקרה פירוק גם יתרת הנכסים הבלתי משועבדים ישמשו להחזר החוב. נכון לסוף מרץ יתרת החוב של אפריקה ירדה לכ- 3.3 מיליארד ₪ ובהתאם גם שווי נכסיה, עקב ירידת המזומנים ירד לכ- 2.5 מיליארד ₪. בחישוב גס שווי זה מכסה כ- 75% משווי החוב. שווי זה אינו כולל פרמיית שליטה, או לחלופין הפחתת ערך עקב מימוש מהיר. שווי זה עשוי להשתנות עקב שינויים בשווי שוק האחזקות. כ"כ מימוש איום הבנק הרוסי להעמיד את חובה של אפ"י פתוח לפירעון מידי עלול לפגוע קשות בחברה ובעיקר במחזיקי אג"ח כ"ח.

בכנס, פירטנו לגבי כל סדרה וסדרה. אני מקווה שתמצית זו של הדברים שנאמרו ריעננה את זיכרונכם.

להזכירכם, בשבוע הבא  פתיחה של שני קורסים – קורס השקעות בשוק ההון וקורס אסטרטגיות השקעה באופציות בוול-סטריט. כולם מוזמנים לשיעור ראשון חופשי מלא ללא התחייבות.

סוף שבוע טוב.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.