דחוף! דסק”ש אופציות- אפשרויות פעולה.15.12.16

שלום לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.

בשבוע הבא פוקעות כתבי אופציה סידרה 4 של דסק"ש ( דיסקונט השקעות).

כ"כ משתנים התנאים של סדרות 5 ו-6. מחיר המניה – 1120,

גבוה מהותית ממחיר המימוש של האופציות.

אופציות אלו הונפקו בדרך של זכויות בתשקיף מתאריך 27.08.15.

להלן הפירוט:

כתב אופציה סידרה 4

כתב אופציה סדרה 4 ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה תמורת מחיר מימוש של 718.3 אגורות למניה, לא צמוד, בכל יום מסחר החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ועד יום 21 בדצמבר  2016 ,החל ביום ד הקרוב. האופציה נמצאת עמוק בתוך הכסף ולכן יש למכור או לממש את האופציה.

שימו לב!!! יום המסחר האחרון בכתבי אופציה סידרה 4 חל ביום א' הקרוב, 18.12.16. כתב אופציה שלא ימומש יפקע ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהיא, לכן מי שלא מעוניין לממש חייב למכור את האופציות ביום א. מי שמפספס, כדאי לו לממש ( עד ה- 21 ואולי אף לפני בבנקים מסוימים ) ולמכור את המניה בשוק או להחזיקה על פי שיקול דעתו.

 כתב אופציה סידרה 5

כתב אופציה סדרה 5 ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בכל יום מסחר החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ועד (וכולל) יום 21 בדצמבר 2017 , תמורת מחירי מימוש כדלקמן:

  1. מחיר מימוש של 718.3 אגורות למניה, לא צמוד , במקרה של מימוש עד (וכולל) יום 20 בדצמבר 2016 ; או
  2. מחיר מימוש של 783.6 אגורות למניה, לא צמוד, במקרה של מימוש החל מיום 21 בדצמבר 2016 ועד (וכולל) יום 21 בדצמבר 2017.

כלומר, מי שלא יממש או ימכור את האופציה בשוק עד יום ג' הקרוב, מחיר המימוש מתייקר בכ-9.1%, הרבה מעבר לריבית במשק.      

כתב אופציה סידרה 6

כתב אופציה סדרה 6 ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה בכל יום מסחר החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ועד (וכולל) יום 21 בדצמבר 2018 , תמורת מחירי מימוש כדלקמן:

  1. מחיר מימוש של 718.3 אגורות למניה, לא צמוד , במקרה של מימוש עד (וכולל) יום 20 בדצמבר 2016 ; או
  2. מחיר מימוש של 848.9 אגורות למניה, לא צמוד, במקרה של מימוש החל מיום 21 בדצמבר 2016 ועד (וכולל) יום 21 בדצמבר 2018.

כלומר, מי שלא יממש או ימכור את האופציה בשוק עד יום ג' הקרוב, מחיר המימוש מתייקר בכ-18.2%, המשקף "ריבית שנתית" של 9.1% , הרבה מעבר לריבית במשק.      

סוף שבוע טוב.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.