הצעת רכש אג”ח סקיילקס ד’ 13.08.15

שלום לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה”ס ללימודי שוק ההון.

בתאריך 09.08.15 פורסמה הצעת רכש לאג”ח סקיילקס ד’ מטעם גרופמן השקעות במחיר 40 אגורות לאג”ח שמועד קיבולה היום, 13.08.15.

בשעות אלה מפורסמת הצעה מתחרה מטעם ארז רוזנבוך במחיר של 50 אגורות לאג”ח שמועד קיבולה היום, 13.08.15.

הצעות אלה מפורסמות מעת לעת עבור אג”ח לא סחירות ע”י גופים פיננסיים במחירים הנמוכים בעשרות אחוזים משווין הכלכלי של האג”ח.

גופים אלה מנצלים את המצב שיועצי הבנקים מחויבים להפנות ללקוחות המחזיקים את הצעות הרכש ללא מתן המלצה כלשהי, או גרוע מכך: דווחתי על מקרים שיועץ המליץ לקבל את ההצעה כי האג”ח לא סחיר. אי לכך, עקב חוסר ידע, עקב רצון לקבל מזומנים עתה, או חשש מכך שהאג”ח הלא סחיר לא ישלם כלום מתפתה חלק מהציבור למכור את האג”ח במחירים נמוכים מהותית משווים הכלכלי.

בהתמקדות באג”ח ד’ של סקיילקס: מול סדרה של  104,638,259 ע.נ. עומדות בטוחות של 4,192,027 מניות פרטנר. מחיר כל מניה בזמן כתיבת שורות אלה 16.51 ש”ח (13.08.15 שעה 13:50). אי לכך שווי הבטוחות 69.21 מיליון ש”ח משקף שווי כלכלי של 66.14 אגורת לאג”ח הגבוה ב-32.2% מההצעה הגבוהה וב-65.4% מהצעת גרופמן השקעות.

יתרה מכך, הצעות אלה פורסמו לאחר שהתפרסם מתווה להנזלת האג”ח והחלפתן במניות פרטנר סחירות כבר בקרוב במכרז על שעור הנחה כלשהו (לגבי המתווה אפרט בשלב מאוחר יותר).

 אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני”ע המוזכרים בו ו/או ני”ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.