טבלת אג”ח אידיבי פתוח

שבוע טוב לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.

לבקשתכם, הטבלה שהוצגה בכנס ללא הסבר מפורט (מקווה שיינתן בהמשך).

נכון להיום, לחברה 5  סדרות אג"ח. 

להלן טבלה המשקפת את תנאי הסדרות השונות (שימו לב שמחירן עלה מאז הכנס):

שם סידרה

    ע.נ.

אלפים

סוג הצמדה

ריבית נקובה

מחיר אג"ח

ערך מתואם

תשואה לפדיון

מח"מ

פדיון קרוב

% פדיון

פדיון אחרון

שעבוד

ז'

540,094

מדד

4.5

121.9

125.3

7.9

.0.9

10.06.17

50

10.06.18

אין

ט'

1,119,623

מדד

4.95

97.5

119.9

9.1

5.3

18.12.20

16.67

18.12.25

אין

י'

210,111

שקלי

6.6

98.8

100.7

8.1

1.35

10.12.17

50

10.12.18

אין

י"א

85,530

מדד

4.25

103.3

100.6

3.3

2.7

28.11.19

100

28.11.19

מניות כלל בטוח (133%)

י"ב

383,500

שקלי

6.95

104.4

101

5.8

2.6

28.11.19

100

28.11.19

מניות דיסקונט השקעות
(133%)