אידיבי פתוח – שווי נכסי והאג”ח 11.11.15

שבוע טוב לכל תלמידי תבונה פיננסית- ביה"ס ללימודי שוק ההון.

בהמשך לפרסום שווי נכסי של דסק"ש אתייחס לשווין הנכסי המעודכן של קבוצת אידיבי וסדרות האג"ח שלהן.           

רוב שווי אחזקותיה של אידיבי פתוח נובע משתי אחזקותיה הסחירות: דסק"ש וכלל-בטוח ולכן די קל לחשב את שוויה הנכסי בכל רגע נתון. להלן ריכוז אחזקותיה של אידיבי פתוח ושווי שוק שלהן:

  1. כלל- ביטוח : חברת ביטוח העוסקת בביטוח חיים, ביטוח כללי וביטוח אשראי. שווי השוק המעודכן של החברה עומד על כ-3.33 מיליארד ש"ח. אידיבי פתוח מחזיקה ב- 30.43 מיליון מניות כלל ביטוח ( 54.92% מההון) בשווי 1.83 מיליארד ש"ח. כידוע, כלל-ביטוח עומדת בפני מכירתה הסופית ובתחילת שבוע זה הוגשו שלוש הצעות רכישה, כולן ע"י קבוצות סיניות. ההצעה הגבוהה ביותר בסך של 4.95 מיליארד ש"ח ניתנה ע"י קבוצת טיינאן. הקבוצה השנייה הציעה  4.75 מיליארד ש"ח  והקבוצה השלישית הציעה  4.4 מיליארד ש"ח. הבעיה העיקרית היא, שנדרש לביצוע העסקה אישור של הפיקוח על הביטוח שלא כל-כך מרוצים מהרכב הקבוצות הסיניות ובעבר גרמו לפרישת קבוצת CVC מהמכרז.
  2. דיסקונט השקעות: חברת אחזקות השולטת בחברות תעשיה-אלרון, מסחר –שופרסל, תקשורת – סלקום, נדל"ן-נכסים ובניין ( כולל גב-ים) ומחזיקה ב"אדמה". שווי השוק המעודכן של החברה (כולל כתבי אופציה) עומד על כ-706 מיליון ש"ח. אידיבי פתוח מחזיקה ב- 63 מיליון מניות דסק"ש ( 73.56% מההון) בשווי 447 מיליון ש"ח. כ"כ  אידיבי פתוח מחזיקה ב- 14.11 מיליון כתבי אופציה סדרה 3 בשווי שוק של כ- 11 מיליון ש"ח, ב- 12.85 מיליון כתבי אופציה סדרה 4 בשווי שוק של כ- 18 מיליון ש"ח, ב- 12.85 מיליון כתבי אופציה סדרה 5 בשווי שוק של כ- 21 מיליון ש"ח  וב- 12.85 מיליון כתבי אופציה סדרה 6 בשווי שוק של כ- 23 מיליון ₪. סך שווי אחזקותיה בני"ע של דסק"ש –  520  מיליון ש"ח.

3.   בנוסף, קימות בחברה עוד אחזקות לא סחירות (IDBG , גז, תיירות ועוד) בשווי כולל של כ-550 מיליון ש"ח. 

לסיכום, שווי אחזקות החברה להיום כ- 2.9 מיליארד ש"ח. שווי זה אינו כולל פרמיית שליטה, או לחלופין הפחתת ערך עקב מימוש מהיר.

סך ההתחייבויות נטו של החברה כ-3 מיליארד ש"ח (עדיין לא פורסם דו"ח רבעון שלישי).

אי לכך שוויה הנכסי הנקי של אידיבי פתוח הוא שלילי בשיעור של כ-100 מיליון ש"ח.

שווי זה עשוי להשתנות עקב שינויים בשווי שוק האחזקות.

בנוסף, פרסם אלשטיין הצעה להזרמה נוספת של כ-200 מיליון ש"ח ל אידיבי פתוח שכמחציתו ישמש להנפקת הזכויות בדסק"ש. סכום זה עשוי להגדיל את שוויה הנכסי הנוכחי לכ- 100 מיליון ש"ח. 

לכן, ניתן להתייחס ולהסיק שבגדול, נכון להיום נכסי אידיבי פתוח מכסים את התחייבויותיה.

הבעיה הגדולה, כפי שהרחבנו בכנס (ולא ארחיב כאן) בתזרים המזומנים של אידיבי פתוח והמכירה הכפויה של כלל-בטוח (אשר מצד שני תשפר מהותית ובאופן מידי את מצב המזומנים של החברה).

יש לשים לב לשני אלמנטים :

  1. נכון להיום שווי השוק של דסק"ש  ללא כתבי אופציה הוא כ-610 מיליון ש"ח  ודומה לשוויה הנכסי המעודכן. זה עלה מאז פרסום המאמר  שווי נכסי של דסק"ש, בעיקר עקב המשך העלייה במחירה של מנית סלקום.
  2. שווי שוק האחזקות של אידיבי פתוח בכלל ביטוח נמוך ב-26%  מהונה העצמי העומד על 4.55 מיליארד ש"ח. בהנחה שמכירת כלל ביטוח לא תתבצע בשווי נמוך מהונה העצמי, יש להוסיף לשוויה הנכסי של אידיבי פתוח 640 מיליון ש"ח. יש לציין שלפי הצעת חברת טיינאן  יש להוסיף לשוויה הנכסי של אידיבי פתוח 890 מיליון ש"ח. שווי השוק של אידיבי פתוח 1.44 מיליארד ₪ (ללא כתבי אופציה).     

 

 

נכון להיום, לחברה 3  סדרות אג"ח. 

להלן טבלה המשקפת את תנאי הסדרות השונות (שימו לב שמחירן עלה מאז הכנס):

שם סידרה

    ע.נ.

אלפים

סוג הצמדה

ריבית נקובה

מחיר אג"ח

ערך מתואם

תשואה לפדיון

מח"מ

פדיון קרוב

% פדיון

פדיון אחרון

מחיר שוק/

ערך מתואם

ז'

810,140

מדד

4.5

108.2

125.1

15.1

1.45

10.06.16

33.33

10.06.18

0.86

ט'

981,226

מדד

4.95

83.7

122.5

11.9

5.8

18.12.20

16.67

18.12.25

0.68

י'

420,221

שקלי

6.6

96.7

106.1

13.9

1.35

10.12.15

25

10.12.18

0.91

 

 

ניתן לראות מהטבלה שככל שהמח"מ ארוך יותר, כך האג"ח בשוק נסחרות בדיסקאונט גבוה יותר, מה שמגלם כבר עתה תספורת גבוהה יותר במקרה פירוק. ככל שהפדיון רחוק יותר השוק חושש שהמזומן בקופה ייגמר ואי הזרמת כספים נוספים לחברה, שכאמור כרגע אינם מובטחים עלולים להכניס את החברה לבעיית נזילות. בעיקר אמורים הדברים לגבי סידרה ט' המגלמת תספורת של כ-32%. מנגד, סדרה י' הקצרה ביותר מגלמת תספורת של כ-9% בלבד.

בכנס, פירטנו לגבי כל סדרה וסדרה. אני מקווה שתמצית זו של הדברים שנאמרו רעננה את זיכרונכם.

 המשך שבוע טוב.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא, וכן אין לראות בו כהמלצה לקנות ו/או למכור את ני"ע המוזכרים בו ו/או ני"ע אחרים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. הכותב עשוי לקנות, למכור, לייעץ או להחזיק, עבורו או עבור אחרים בניירות הערך המוזכרים בכתבה.